str.  1/1 NASLOVI 15.12.2017str. 1. od 1 
1.   A Populationist Approach to Qualitative Social Research:Towards the Theory of Semiotic Stakeholding Zubčić(2015) elektronička građa
2.   Analiza produženog stručnog postupka u Domu za odgoj djece i mladeži u Rijeci Kukić(2014) elektronička građa
3.   Arapsko proljeće Buljat(2014) elektronička građa
4.   Biti žena u Žumberku Jakić(2014) elektronička građa
5.   Corpus analysis of the functionality of machine translation in translating noun phrases from English to Croatian language Borjanović(2014) elektronička građa
6.   Croatian High School Students Use of Vocabulary Learning Strategies: A Comparative Analysis Belanić(2014) elektronička građa
7.   Der deutsche Witz in kroatischer Uebersetzung: Wer lacht da noch? Lijović(2015) elektronička građa
8.   Die Rolle der Kunst, der Raumdarstellung und der Hermeneutik in L'adultera von Fontane und Der Judasdes Leonardo von Perutz Kostelić(2014) elektronička građa
9.   Die Romane Relax und Ich hab einfach Glueck als Adoleszenzromane von Alexa Hennig von Lange Lipovac(2015) elektronička građa
10.   Digitalizacija kulturne baštine u narodnim knjižnicama Karlovačke županije Mateša(2015) elektronička građa
11.   Dramatološka i psihoanalitička interpretacija drama Macbeth, Ubu kralj i Kralj Gordogan Bjelan(2014) elektronička građa
12.   Efekti valencije riječi na pamćenje u zadatcima slobodnog i označenog dosjećanja Marčelja(2014) elektronička građa
13.   Elementi nadrealizma u Alisi u Zemlji čudesa Manjaka(2014) elektronička građa
14.   Europska dimenzija u obrazovanju iz perspektive školskih pedagoga Miočić(2015) elektronička građa
15.   Fantastično i smiješno u romanima Darka Macana (Dlakovuk, Jadnorog i Pampiri) Horvat Čeč(2014) elektronička građa
16.   History of all Hallows Eve Eskeričić(2014) elektronička građa
17.   Hungarizmi i turcizmi kao sastavnice hrvatskih frazema Fumić(2014) elektronička građa
18.   Informatizacija kataloga gradske knjižnice: na primjeru Gradske knjižnice Senj Podolšak(2015) elektronička građa
19.   Istospolno roditeljstvo Koruga(2015) elektronička građa
20.   Isušena kaljuža Janka Polića Kamova i Na cesti Jacka Kerouaca Kinkela(2014) elektronička građa
21.   Književna konstrukcija ženskoga spolnoga i rodnoga identiteta Diklić(2014) elektronička građa
22.   Književnost i seksualnost: o romanima Michaela Cunninghama Novotny(2014) elektronička građa
23.   Knjižnični katalozi u digitalnom kontekstu Fabris Jokić(2015) elektronička građa
24.   Kompetencije pedagoga za rad s roditeljima Matek(2015) elektronička građa
25.   Kompetencije pedagoga za zapošljavanje izvan odgojno-obrazovnog sustava Mataija(2015) elektronička građa
26.   Maksimizacija, žaljenje i donošenje odluka Turkan(2015) elektronička građa
27.   Masovni mediji i Internet u poučavanju Iličić(2014) elektronička građa
28.   Naracija u svakodnevici Petrina(2014) elektronička građa
29.   Nastanak dinastije Tudor Burić(2014) elektronička građa
30.   Naturalistički elementi i obiteljski odnosi u drami hrvatske moderne Šafarić(2014) elektronička građa
31.   Odgoj i obrazovanje žena u ruralnoj Slavoniji Ćorluka(2014) elektronička građa
32.   Odgojni potencijal vršnjačkih skupina Mulc(2014) elektronička građa
33.   Odgojno-obrazovna uloga osnovnoškolske knjižnice Salopek(2015) elektronička građa
34.   Odnos dimenzija tamne trijade i aspekata radnog izvođenja Borko(2014) elektronička građa
35.   Odnos osobina ličnosti i stavova prema homoseksualcima Vuković(2014) elektronička građa
36.   Odrednice akademskog odugovlačenja Zubac(2014) elektronička građa
37.   Odstupanje od norme u publicističkim medijima Milanković(2014) elektronička građa
38.   Općeeuropski frazemi u hrvatskome jeziku Šeremet(2014) elektronička građa
39.   Organizacijska pravednost i povjerenje u rukovoditelja Banovac(2014) elektronička građa
40.   Osnovno školstvo Narodne Republike Hrvatske Španić(2015) elektronička građa
41.   Poimanje žene u romanu Giga Barićeva Milana Begovića Vranešić(2014) elektronička građa
42.   Potreba za kognicijom, spoznajna znatiželja, kognitivna refleksija i izvedba na zadacima heurističkog mišljenja Glavaš(2014) elektronička građa
43.   Potres u Vinodolu 1916. godine Špalj(2014) elektronička građa
44.   Povijest i razvoj Gradske knjižnice Crikvenica Krmpotić(2015) elektronička građa
45.   Pretpostavke kvalitetnog rada školskog pedagoga u pedagoškom vođenju škole Turković(2014) elektronička građa
46.   Prevencija u zaštiti novina Žic(2015) elektronička građa
47.   Pristup poučavanju, stil upravljanja studijskom grupom i radne vrijednosti sveučilišnih nastavnika psihologije Anđelković(2014) elektronička građa
48.   Prisutnost narodne knjižnice u životu lokalne zajednice na primjeru Gradske knjižnice Bakar Stojić(2015) elektronička građa
49.   Privrženost i različiti aspekti seksualnog ponašanja mladih odraslih osoba Cetina(2014) elektronička građa
50.   Problem egzistencije pojedinca kao pojedinačne opstojnosti u filozofiji Sorena Kierkegaarda Rakić(2014) elektronička građa
51.   Procesi remedijacije: od usmene kulture do digitalnih medija Mustać(2015) elektronička građa
52.   Rapsko plemstvo u 18. stoljeća Matušan(2015) elektronička građa
53.   Razlike u intrinzičnoj motivaciji, crtama ličnosti i tjelesnim simptomima između studenata rekreativaca i nerekreativaca Roguljić(2014) elektronička građa
54.   Rodni identitet u romanima Ponos i predrasude Jane Austen i Kamen na cesti Marije Jurić Zagorke Gligora(2014) elektronička građa
55.   Romanizmi i germanizmi kao sastavnice hrvatskih frazema Blažina(2014) elektronička građa
56.   Savez za oružanu borbu i Zemaljska armija u Poljskoj od 1939. do 1945. godine Jagodar(2015) elektronička građa
57.   Sjećanje i pripovijedanje u romanima Lolita Vladimira Nabokova i Povratak Filipa Latinovicza Miroslava Krleže Francetić(2014) elektronička građa
58.   Slika Motovuna u 16. stoljeću s posebnim naglaskom na apostolsku vizitaciju Agostina Valiera Stojšić(2015) elektronička građa
59.   Slikovnice u hrvatskim knjižnicama: na primjeru dječjih odjela knjižnica u Gorskom kotaru Špoljarić(2015) elektronička građa
60.   Stavovi nastavnika o integraciji djece s teškoćama u razvoju u osnovnim školama Rutić(2014) elektronička građa
61.   Stavovi učenika i studenata o cjeloživotnom učenju Kovačić(2014) elektronička građa
62.   Suvremena obrazovna tehnologija u nastavi Knapić(2014) elektronička građa
63.   Škola i čitalačka kultura učenika Blečić(2014) elektronička građa
64.   Teilkompetenzen der interkulturellen Kompetenzals Voraussetzung fuer interkulturelles Lernen Kramar(2015) monografija
65.   Temperament djeteta i roditeljske reakcije na negativne emocije djeteta kao prediktori problema u ponašanju Mihac(2014) elektronička građa
66.   Uloga narodnih knjižnica u poticanju čitanja kod mladih Kocić(2015) elektronička građa
67.   Uloga oca u odgoju djece Zaobornij(2014) elektronička građa
68.   Uloga pedagoga u prevenciji rizičnih ponašanja kod djece i mladih Bileta(2015) elektronička građa
69.   Uloga socijalne anksioznosti u objašnjenju zadovoljstva seksualnim odnosima mladih parova Zoričić(2014) elektronička građa
70.   Uloga školskog pedagoga u provođenju pedagoške mjere produženog stručnog tretmana Dragičević(2014) elektronička građa
71.   Uloga visokoškolskih knjižnica u suvremenoj znanstvenoj komunikaciji Montan(2014) elektronička građa
72.   Usluge i programi za bebe i predškolsku djecu u narodnim knjižnicama Vidučić(2015) elektronička građa
73.   Uzroci sukoba u Hobbesovom prirodnom stanju Bužleta(2015) elektronička građa
74.   Varietaeten des Deutschen im DaF-Unterricht in Kroatien Jerbić(2014) elektronička građa
75.   Važnost poticajnog prostorno-materijalnog okruženja dječjeg vrtića - uloga pedagoga u njegovom stvaranju Vešković(2014) elektronička građa
76.   Witchcraft: from persecution to religious freedom (?) Gregović(2014) elektronička građa
77.   Zadovoljstvo polaznika programom za stjecanje nastavničkih kompetencija Margetić(2015) elektronička građa
78.   Zastupljenost koncepta informacijske pismenosti u strateškim dokumentima osnovnoškolske ustanove Štraser(2015) elektronička građa
79.   Zbirka rijetkosti i zaštita knjižnične građe Brkljača(2015) elektronička građa
80.   Žene i djeca žrtve obiteljskog nasilja Mlinarić(2015) elektronička građa
81.   Žene u ranonovovjekovnoj književnosti Benko(2014) elektronička građa
str.  1/ 1 - 1 -- -- -- -
Jednostavno pretraživanje | Složeno pretraživanje | Primjeri | Mreža knjižnica | Početak
nazad
© 2008 Unibis