Sveučilišna knjižnica Rijeka
 DOKTORSKE DISERTACIJE
 SVEUČILIŠTA U RIJECI
Odjel obrade knjižnične građe Sveučilišne knjižnice Rijeka


1974-2017