Doktorske disertacije Sveučilišta u Rijeci
str.37 , 2018 () zadnja stranica

82 Teorija i povijest književnosti. Svjetska književnost


ALIĆ, Sead
      Filozofija i književnost : od ideologija zavođenja do manipuliranja medijem/medijima : doktorska disertacija / Sead Alić. - Rijeka : S. Alić, 2007. ([s. l. : s. n.]). - 314 listova ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet. - Bibliografija: listovi 296-314; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Filoz. fak., Rijeka, 2007.
82.0:1](043.3)
1:82.0](043.3)
82.0:316.77](043.3)
1:316.77](043.3)
AO17-1274


BANOV-Depope, Estela
      Kalendarske knjige u književnom životu hrvatskih iseljenika u Sjevernoj Americi : doktorski rad / Estela Banov. - Rijeka : E. Banov, 1998. ([s. l. : s. n.]). - 236 str. ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: str. 220-230 i uz tekst. - Summary. - Filoz. fak., Rijeka, 1998.
821.163.42.09-91(043.3)
050.9(73=163.42)(043.3)
821.163.42(059)(043.3)
AO17-1275


DRNDIĆ, Daša
      Feministički rukopis ili politička parabola : ideje protofeminizma i ljevice u dramama Lillian Hellman : doktorska disertacija / Daša Drndić. - Rijeka : D. Drndić, 2004. ([s. l. : s. n.]). - 329 listova ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet. - Bibliografija: listovi 299-328; bibliografske bilješke uz tekst. - Djela Lillian Hellman po redoslijedu objavljivanja (prva izdanja): listovi 328-329. - Filoz. fak., Rijeka, 2004.
821.111(73).09 Hellman, L.-2(043.3)
AO17-1276


DUJMOVIĆ, Mauro
      Mediji i oglašavanje u kontekstu Orwellova romana 1984. i Vrlog novog svijeta Aldousa Huxleyja : doktorski znanstveni rad / Mauro Dujmović. - Rijeka : M. Dujmović, 2009. ([s. l. : s. n.]). - 288 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci, Poslijediplomski doktorski znanstveni studij Književnost i društveno-humanistički kontekst. - Bibliografija: listovi 278-288. - Summary. - Filoz. fak., Rijeka, 2009.
821.111.09 Orwell, G.-31(043.3)
821.111.09 Huxley, A.-31(043.3)
316.774(043.3)
82.0:316.77](043.3)
AO17-1277


GRAKALIĆ-Plenković, Sanja
      Autobiografska proza hrvatske moderne : doktorski rad / Sanja Grakalić Plenković. - Rijeka : S. Grakalić-Plenković, 2012. ([s. l. : s. n.]). - 339 listova ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: listovi 323-339; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Filoz. fak., Rijeka, 2012.
821.163.42.09(043.3)
821.163.42.02 Moderna(043.3)
AO17-1278


GRUIĆ-Grmuša, Lovorka
      Temporality in American postmodern literature: Thomas Pynchon and Robert Coover : doctoral dissertation / Lovorka Gruić-Grmuša. - Rijeka : L. Gruić-Grmuša, 2006. ([s. l. : s. n.]). - 412 listova ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: University of Rijeka, Faculty of Philosophy. - Bibliografija: listovi 387-412; bilješke uz tekst. - Filoz. fak., Rijeka, 2006.
821.111(73).09 Pynchton,T.-3(043.3)
821.111(73).09 Coover,R.-03(043.3)
821.111(73).09"19"(043.3)
AO17-1279


GRŽINIĆ, Jasna
      Teorijski aspekti smjehovnog u književnosti i primjer Zorana Kompanjeta : doktorski rad / Jasna Gržinić. - Rijeka : J. Gržinić, 2006. ([s. l. : s. n.]). - 410 listova : ilustr. ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za kroatistiku. - Bibliografija: listovi 375-409; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Filoz. fak., Rijeka, 2006.
821.163.42.09 Kompanjet, Z.
AO17-1280


JURDANA, Vjekoslava
      Povijest i prostor u stvaralaštvu Drage Gervaisa : doktorski rad / Vjekoslava Jurdana. - Rijeka : V. Jurdana, 2006. ([s. l. : s. n.]). - 398 listova : ilustr., faks. ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za kroatistiku. - Bibliografija: listovi 363-396; bibliografske bilješke uz tekst. - Filoz. fak., Rijeka, 2006.
821.163.42.09 Gervais, D.
AO17-1281


KALOGJERA, Branka
      Hrvatski korijeni u književnom djelu američkog pisca Edwarda Ifkovica u kontekstu američke etničke književnosti : doktorska disertacija / Branka Kalogjera. - Rijeka : B. Kalogjera, 1996. ([s. l. : s. n.]). - 199 listova ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Pedagoški fakultet. - Bibliografija: listovi 181-199. - Summary. - Pedag. fak., Rijeka, 1996.
821.111(73).09 Ifkovic, E.(043.3)
AO17-1282


KALOGJERA, Goran
      Hrvatsko-makedonske i makedonsko-hrvatske književne veze od njihovih početaka do osamdesetih godina našeg stoljeća : [doktorska disertacija] / Goran Kalogjera. - Rijeka : G. Kalogjera, 1985. ([s. l. : s. n.]). - 381 list : faks. ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište "Vladimir Bakarić" u Rijeci, Pedagoški fakultet. - Bibliografija: listovi 347-381. - Pedag. fak., Rijeka, 1985.
821.163.42.091:821.163.3](043.3)
AO17-1283


LAZZARICH, Marinko
      Prozno stvaralaštvo Srećka Cuculića : doktorski rad / Marinko Lazzarich. - Rijeka : M. Lazzarich, 2006. ([s. l. : s. n.]). - 206 listova ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: listovi 194-206; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Filoz. fak., Rijeka, 2006.
821.163.42.09 Cuculić, S.-3
821.163.42.09"19"
AO17-1284


MAROT Kiš, Danijela
      Identitet granice : čitanje hrvatske pogranične književnosti iz perspektive postkolonijalne teorije : doktorska disertacija / Danijela Marot. - Rijeka : D. Marot, 2006. ([s. l. : s. n.]). - 222 lista ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: listovi 208-217; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Filoz. fak., Rijeka, 2006.
821.163.42.09(497.5 Rijeka)"18/19"
AO17-1285


MIHELČIĆ, Cherise Alexis
      Dualism and self-actualization in the works of John Knowles : doctoral dissertation / Cherise Alexis Mihelčić. - Rijeka : Ch. Alexis Mihelčić, 2009. ([s. l. : s. n.]). - 151 list ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: University of Rijeka, Faculty of philosophy. - Bibliografija: listovi 142-147; bibliografske bilješke uz tekst. - Filoz. fak., Rijeka, 2009.
821.111(73).09 Knowles,J.-31 (043.3)
AO17-1286


MILOŠ, Brigita
      Žena u književnom djelu Janka Polića Kamova : doktorski rad / Brigita Miloš. - Rijeka : B. Miloš, 2012 ([s. l. : s. n.]). - 256 listova ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet. - Bibliografija: listovi 245-256 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Fil. fak., Rijeka, 2012.
821.163.42-055.2(043.3)
821.163.42.09 Polić Kamov, J.(043.3)
AO17-1287


PERC Habrle, Tanja
      Il mondo femminile nell'opera di Bianca Pitzorno = Ženski svijet u djelu Biance Pitzorno : doktorska disertacija / Tanja Habrle. - Rijeka : T. Habrle, 2012. - 252 lista : ilustr. u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka. - Bibliografija: listovi 234 - 250. - Sažetak. - Filoz. fak., Rijeka, 2012.
821.131.1.09 Pitzorno, B.(043.3)
AO17-1288


PETRINIĆ, Dolores
      Književni prilozi u "Istri" : (1929. - 1940.) : (doktorska disertacija) / Dolores Petrinić. - Rijeka : D. Petrinić, 2011. ([s. l. : s. n.]). - 470 listova ; 30 cm
Izvori i bibliografija: listovi 459-466; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Filoz. fak., Rijeka, 2011.
821.163.42.09"1929/1940"(043.3)
821.163.42:050](043.3)
[050:82](497.5-3 Istra)(043.3)
AO17-1289


RIMAN, Kristina
      Hrvatsko-slovenski književni odnosi na primjeru putopisne proze devetnaestoga stoljeća : doktorska disertacija / Kristina Riman. - Rijeka : K. Riman, 2010. ([s. l. : s. n.]). - 257 str. ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet. - Bibliografija: str. 240-249; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Filoz. fak., Rijeka, 2010.
821.163.42.091:821.163.6](043.3)
821.163.6.091:821.163.42](043.3)
821.163.42.09-992"18"](043.3)
821.163.6.09-992"18"](043.3)
AO17-1290


SCHUBERT, Bojana
      Jezik Ivana Krizmanića : (povijesno-sociolingvistička analiza) : doktorski rad / Bojana Marković. - Rijeka : B. Marković, 2014. ([s. l. : s. n.]). - 245 listova ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet Rijeka. - Bibliografija: listovi 190-208. - Summary. - Bilješka o autorici: list [246]. - Fil. fak., Rijeka, 2014.
821.163.42.09 Krizmanić, I.(043.3)
811.163.42'282"17/18"(043.3)
AO17-1291


SOREL, Sanjin
      Mediteranizam i tijelo u poeziji Tončija Petrasova Marovića : doktorski rad / Sanjin Sorel. - Rijeka : S. Sorel, 2003. ([s. l. : s. n.]). - 158 listova ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: listovi 151-159; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Fil. fak., Rijeka, 2003.
821.163.42.09 Marović T. P.-1(043.3)
AO17-1292


SRDOČ-Konestra, Ines
      Književno djelo Viktora Cara Emina : doktorska disertacija / Ines Srdoč-Konestra. - Rijeka : I. Srdoč-Konestra, 1999. ([s. l. : s. n.]). - 238 listova ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet. - Bio-bibliografija: listovi 223-238; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Filoz. fak., Rijeka, 1999.
821.163.42.09 Car Emin, V.(043.3)
AO17-1293


ŠEGOTA Lah, Nataša
      Likovne koordinate u djelu Miroslava Krleže : doktorska disertacija / Nataša Lah. - Rijeka : N. Šegota Lah, 2009. ([s. l. : s. n.]). - 264 lista : ilustr.(pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet. - Bibliografija: listovi 252-260; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Filoz. fak., Rijeka, 2009.
821.163.42.09 Krleža, M.(043.3)
AO17-1294


ŠULJIĆ Petrc, Alenka
      Fenomenologija feminine mystique u romanima Pokorna žena Julije O'Faolain i Zelene čarape Irene Vrkljan : doktorska disertacija / Alenka Šuljić Petrc. - Rijeka : A. Šuljić Petrc, 2012 ([s. l. : s. n.]). - 233 str. ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: str. 220-225 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Fil. fak., Rijeka, 2012.
821.111 O'Failain, J.(043.3)
821.163.42 Vrkljan, I.(043.3)
82:305(043.3)
AO17-1295


TADIĆ-Šokac, Sanja
      Autoreferencijalnost u hrvatskom romanu 20. stoljeća : (od Isušene kaljuže Janka Polića Kamova do Koraljnih vrata Pavla Pavličića) : doktorska disertacija / Sanja Tadić-Šokac. - Rijeka : S. Tadić-Šokac, 2005. ([s. l. : s. n.]). - 306 listova ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: listovi 296-306; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Filoz. fak., Rijeka, 2005.
821.163.42.09-31"19"(043.3)
AO17-1296


UROŠEVIĆ, Nataša
      Artikulacija kulturnog identiteta Istre u književnom stvaralaštvu Mate Balote : doktorska disertacija / Nataša Urošević. - Rijeka : N. Urošević, 2011. ([s. l. : s. n.]). - 346 str. : ilustr., faks. ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: str. 288-302; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Filoz. fak., Rijeka, 2011.
821.163.42.09 Balota,M.
AO17-1297


VIDMAR, Iris
      The nature of fictional testimony and its role in reaching, fulfilling and promoting our epistemic aims and values : doctoral dissertation / Iris Vidmar. - Rijeka : I. Vidmar, 2013. ([s. l. : s. n.]). - IV, 287 str. : 30 cm
Na vrhu nasl. str.: University of Rijeka, Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Philosophy. - Bibliografija: 273-288 str ; bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak; Summary. - Životopis: str. 287-288. - Fil. fak., Rijeka, 2013.
82:165](043.3)
165:82](043.3)
AO17-1298


VIDOVIĆ, Ester
      Conceptualization of time and space in fairy tales written during the Victorian period : doctoral dissertation / Ester Vidović. - Rijeka : E. Vidović, 2011. ([s. l. : s. n.]). - VI, 328 listova : ilustr. ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: The University of Rijeka, Faculty of Philosophy in Rijeka. - Bibliografija: listovi 316-328; bibliografske bilješke uz tekst. - Filoz. fak., Rijeka, 2011.
821.111.09-93"18"
821.111.09-34"18"
AO17-1299


VRCIĆ-Mataija, Sanja
      Tipologija hrvatskoga realističkoga dječjeg romana : 1991. - 2001. : doktorska disertacija / Sanja Vrcić-Mataija. - Rijeka : S. Vrcić-Mataija, 2010. ([s. l. : s. n.]). - 339 listova ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: listovi 319-335; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Filoz. fak., Rijeka, 2010.
821.163.42.09-93-31"199/200"(043.3)
AO17-1300


VUKELIĆ, Tatjana
      Rasna, rodna i spolna diskriminacija žena u djelima suvremenih afroameričkih spisateljica : doktorski rad / Tatjana Vukelić. - Rijeka : T. Vukelić, 2006. ([s. l. : s. n.]). - 260 listova ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: listovi 244-258; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Filoz. fak., Rijeka, 2006.
821.111(73).09-31(043.3)
316.66-055.2(73)(043.3)
AO17-1301

Vidi i br.: AO17-0259,-1251

9 GEOGRAFIJA. BIOGRAFIJE. POVIJEST

902/904 Arheologija


GREDIČAK, Tatjana
      Marketinški pristup valorizacije kulturne baštine u funkciji razvoja turizma : doktorska disertacija / Tatjana Gredičak. - Rijeka : T. Gredičak, 2010. ([s. l. : s. n.]). - 172 lista : graf. prikazi(djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: listovi 150-161. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 2010.
904:338.48](043.3)
008:338.48](043.3)
339.138:930.85](043.3)
AO17-1302

Vidi i br.: AO17-0105

91 Geografija

912 Karte. Atlasi. Globusi

Vidi br.: AO17-1147
* Izdano prethodne godine
str.37 vrh stranice prva stranicastr.38 zadnja stranica

© 2003   Unibis
***