Doktorske disertacije Sveučilišta u Rijeci
str.35 , 2018 () str.37


VUJIČIĆ, Maja
      Zadovoljstvo korisnika i reakcija na ciljno odabrani olfaktorni podražaj u transferu znanja : doktorski rad = Customer satisfaction and reaction to purposely selected olfactory stimulus in transfer of knowledge : doctoral thesis / Maja Vujičić ; mentor Ivan Frančišković. - Rijeka, 2015. - X, 187 listova : graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm
Bibliografija: listovi 172-181. - Summary. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet, 2015.
658.89:159.933]:658.8](043.3)
658.89:665.52]:658.8](043.3)
AO17-1230


VUJIĆ, Vidoje
      Međuzavisnost promocije kadrova i produktivnosti rada u uvjetima znanstveno-tehnološke revolucije : (doktorska disertacija) / Vidoje Vujić. - Rijeka : V. Vujić, 1991. ([s. l. : s. n.]). - 313 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u rijeci, Institut za ekonomiju i organizaciju u Rijeci. - Bibliografija: listovi 290-308 i uz tekst. - Summary. - Inst. za ekon. i org., Rijeka, 1991.
658.3:330.341.1](043.3)
330.341.1:658.3](043.3)
AO17-1231


ŽIC, Samir
      Optimizacija upravljanja zalihama dobavljačkih lanaca : doktorski rad / Samir Žic. - Rijeka : S. Žic, 2014 ([S. l. : s. n.]). - VI, 185 listova : graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet. - Bibliografija: listovi 156-164. - Summary. - Životopis: list 183. - Pregled objavljenih znanstvenih radova: listovi 184-185. - Teh. fak., Rijeka, 2014.
658.78(043.3)
AO17-1232

Vidi i br.: AO17-0049,-0074,-0100,-0120,-0135,-0169,-0263,-0962,-0997,-1032,-1035,-1038,-1062,-1089,-1091,-1094,-1102,-1109,-1111,-1121,-1168,-1179

66 Kemijska tehnologija i srodne industrije


DRAGIČEVIĆ, Viktor
      Optimizacija ložišta za izgaranje biomase : doktorska disertacija / Viktor Dragičević. - Rijeka : V. Dragičević, 2012. ([s. l. : s. n.]). - 146 str. : ilustr.(pretežno u bojama), graf. prikazi(pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet. - Bibliografija: str. 115-118. - Summary. - Tehn. fak., Rijeka, 2012.
662.71(043.3)
AO17-1233


JURAC, Zlatko
      Optimiranje proizvodnje biodizela iz otpadnih jestivih ulja s obzirom na zahtjeve kvalitete : doktorska disertacija / Zlatko Jurac. - Rijeka : Z. Jurac, 2012. ([s.l. : s.n.]). - IX,171 list : ilustr. (djelomice u bojama), graf. prikazi ; 30 cm + Errata corrige ([12] listova)
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet. - Bibliografija: listovi 159-162. - Abstract. - Teh. fak. Rij., 2012.
662.756.3(043.3)
AO17-1234


MARTINOVIĆ, Marija, ekonomistica
      Strateški savezi u funkciji rasta i razvoja farmaceutske industrije u Republici Hrvatskoj : doktorska disertacija / Marija Martinović. - Rijeka : M. Martinović, 2010. ([s. l. : s. n.]). - 188 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Bibliografija: listovi 167-176; bilješke uz tekst. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 2010.
661.12:339.138](497.5)(043.3)
339.138:661.12](497.5)(043.3)
661.12:334.75](043.3)
AO17-1235


PETRIŠ, Davor
      Plinifikacija u funkciji razvitka turizma u priobalju Republike Hrvatske : doktorski rad / Davor Petriš. - Opatija : D. Petriš, 2003. ([s. l. : s. n.]). - IV, 346, 10 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u rijeci, Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija. - Bibliografija: listovi 329-345. - Fak. za tur. i hotel. menadž., Opatija, 2003.
662.767:338.48(497.5)](043.3)
338.48(497.5):620.91](043.3)
AO17-1236

Vidi i br.: AO17-0295,-0973

663 Industrijska mikrobiologija. Industrija pića i stimulativnih sredstava

Vidi br.: AO17-0162

665 Ulja. Masti. Voskovi. Kozmetika. Nafta i naftni derivati


DUJANIĆ, Marčelo
      Metodski pristup u projektiranju organizacijskog modela petrokemijskog kompleksa : (doktorska disertacija) / Marčelo Dujanić. - Rijeka : M. Dujanić, 1984. ([s. l. : s. n.]). - 264 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište "Vladimir Bakarić" u Rijeci, Sveučilišni centar ekonomskih i organizacijskih znanosti, OOUR Ekonomski fakultet Rijeka. - Bibliografija: listovi 260-263. - Ekon. fak., Rijeka, 1984.
665.6/.7:65.012](043.3)
AO17-1237


FABIĆ, Marko
      Model osiguranja kvalitete upravljanja projektima remonta rafinerijskih postrojenja : doktorska disertacija = Quality assurance model in refinery plants turnaround project management : doctoral thesis / Marko Fabić ; mentor Duško Pavletić. - Rijeka, 2017. - VII, 164 listova : ilustr., graf. prikazi u bojama ; 31 cm
Bibliografija: listovi 139-148. - Summary. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, 2017.
665.6/.7:005.8(043)
005.8:665.6/.7(043)
AO17-1238


MUSTAPIĆ, Nenad
      Intenzifikacija procesa proizvodnje biodizela pomoću kavitacije : doktorska disertacija / Nenad Mustapić. - Rijeka : N. Mustapić, 2012. ([s. l. : s. n.]). - X, 235 str. : ilustr.(djelomice u bojama), graf. prikazi(djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet. - Bibliografija: str. 200-212. - Summary. - Tehn. fak., Rijeka, 2012.
665.334.9:621.436.1](043.3)
AO17-1239


SINGER, Jakša
      Marketing pristup izradi programa razvoja petrokemije : (doktorska disertacija) / Jakša Singer. - Rijeka : J.Singer, 1981. ([s. l. : s. n.]). - 252 lista : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilišni centar za ekonomske i organizacijske znanosti u Rijeci. - Bibliografija: listovi 241-251. - Ekon. fak., Rijeka, 1981.
665.6/.7:339.138](043.3)
339.138:665.6/.7](043.3)
665.71(043.3)
AO17-1240

Vidi i br.: AO17-0164,-1057

666 Industrija stakla, keramike, cementa, betona

Vidi br.: AO17-0975

669 Metalurgija


ILJKIĆ, Dario, inženjer strojarstva
      Prilog razvoju procjene mehaničkih svojstava poboljšanog čelika i čeličnog lijeva : doktorski rad / Dario Iljkić. - Rijeka : D. Iljkić, 2010. ([s. l. : s. n.]). - VII, 131 list : ilustr.(pretežno u bojama), graf. prikazi(djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet. - Bibliografija: listovi 116-119. - Summary. - Tehn. fak., Rijeka, 2010.
669.15-194.2(043.3)
AO17-1241


KATAVIĆ, Ivo
      Istraživanje utjecaja mikrostrukture karbidnog lijevanog željeza na njegovu otpornost prema abrazivnom trošenju : doktorska disertacija / Ivo Katavić. - Rijeka : I. Katavić, 1976. ([s. l. : s. n.]). - 183 lista : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet Rijeka. - Bibliografija: listovi 66-71. - Zusammenfassung. - Tehn. fak., Rijeka, 1976.
669.13.018:620.178](043.3)
620.178:669.13](043.3)
AO17-1242


KRŠULJA, Marko
      Unaprjeđenje procesa inkrementalnog preoblikovanja u jednoj točki : doktorska disertacija / Marko Kršulja. - Rijeka : M. Kršulja, 2013. - VIII, 150 str. : ilustr., graf. prikazi u bojama ; 31 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet. - Bibliografija: str. 134-140. - Sažetak; Summary. - Životopis: str. 150. - Teh. fak., Rijeka, 2013.
669-41:620.17](043.3)
AO17-1243


MARETIĆ, Mauro
      Prilog razvoju bestrujnoga postupka otvrdnjavanja površine nehrađajućeg čelika : doktorska disertacija = Contribution to the developmenmt of electroless process of hardening stainless steel surface : doctoral thesis / Mauro Maretić ; mentor Božo Smoljan ; komentor Dario Iljkić. - Rijeka, 2017. - VI, 153 lista : ilustr. (djelomice u bojama), graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm
Bibliografija: listovi 138-141. - Summary. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, 2017.
669.14(043)
AO17-1244


MAROHNIĆ, Tea
      Procjena cikličkih i zamornih parametara čelika na osnovi njihovih monotonih značajki primjenom umjetnih neuronskih mreža : doktorska disertacija = Estimation of cyclic and fatigue parameters of steels based on their monotonic properties usin artificial neural networks : doctoral thesis / Tea Marohnić ; mentor Robert Basan. - Rijeka, 2017. - 212 str. : ilustr. (djelomice u bojama), graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm
Bibliografija: str. 133-139. - Summary. - Popis znakova i kratica: str. 141-146. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, 2017.
669.14:620.17(043)
620.17:669.14(043)
AO17-1245


SMOKVINA Hanza, Sunčana
      Matematičko modeliranje i računalna simulacija mikrostrukturnih pretvorbi i mehaničkih svojstava pri gašenju čelika : doktorska disertacija / Sunčana Smokvina Hanza. - Rijeka : S. Smokvina Hanza, 2011. ([s. l. : s. n.]). - IX, 157 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi(djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet. - Bibliografija: listovi 132-138. - Summary. - Tehn. fak., Rijeka, 2011.
669.14.018:519.8](043.3)
AO17-1246


ŠUNIĆ, Šime
      Marketing istraživanja sekundarnih sirovina industrije željeza i čelika : doktorska disertacija / Šime Šunić. - Zagreb : Š. Šunić, 1977. ([s. l. : s. n.]). - VI, 238 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Bibliografija: listovi 190-203 i uz tekst. - Ekon. fak., Rijeka, 1977.
669.1.054.8:339.138](043.3)
339.138:669.1.054.8](043.3)
AO17-1247

str.35 vrh stranice prva stranicastr.36 str.37

© 2003   Unibis
***