Doktorske disertacije Sveučilišta u Rijeci
str.33 , 2018 () str.35


KARMELIĆ, Jakov
      Određivanje konkurentskih sposobnosti linjskoga kontejnerskog servisa : doktorski rad / Jakov Karmelić. - Rijeka : J. Karmelić, 2014. ([S. l. : s. n.]). - VIII listova, 278 str. : zemljop. crteži u bojama, graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: str. 247-254 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Životopis autora: str. 275-278. - Pom. fak., Rijeka, 2014.
656.61.073.235(043.3)
656.61:339.13](043.3)
339.13:656.61](043.3)
AO17-1146


KASUM, Josip
      Doprinos optimizaciji reambulacije primjenom elektroničkih i informatičkih tehnologija : disertacija / Josip Kasum. - Rijeka : J. Kasum, 2002. ([s. l. : s. n.]). - V, 129 listova, [3] presavijena lista : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: listovi 103-112. - Pomor. fak., Rijeka, 2002.
656.61.052:912.43](043.3)
912.43:656.61.052](043.3)
AO17-1147


KOLANOVIĆ, Ines
      Model za mjerenje kvalitete lučke usluge : doktorski rad / Ines Kolanović. - Rijeka : I. Kolanović, 2010. ([s. l. : s. n.]). - 191 list : graf. prikazi(djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: 175-[186]; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Pom. fak., Rijeka, 2010.
656.615:658.56](043.3)
AO17-1148


KOS, Serđo
      Prilog unapređenju terestričke navigacije laserskim sustavom : doktorska disertacija / Serđo Kos. - Rijeka : S. Kos, 1994. ([s. l. : s. n.]). - IV, 131 list : ilustr. ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet Rijeka. - Bibliografija: listovi 119-127. - Summary. - Pomor. fak., Rijeka, 1994.
656.6.05:621.375.826](043.3)
621.375.826:656.6.05](043.3)
AO17-1149


KROPIVNIK, Rudi
      Samoupravna interesna zajednica kao institucija razvoja saobraćaja : doktorska disertacija / Rudi Kropivnik. - Ljubljana [i.e. Rijeka] : R. Kropivnik, 1978. ([s. l. : s. n.]). - V, 412 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci. - Bibliografija: listovi 401-410 i uz tekst. - Ekon. fak., Rijeka, 1978.
656.01:658.1](043.3)
AO17-1150


KUZMAN, Zlatko
      Model regionalnog prometnog planiranja u kontekstu gospodarskog razvitka Karlovačke županije : doktorska disertacija / Zlatko Kuzman. - Rijeka : Z. Kuzman, 2010. ([s. l. : s. n.]). - VI, 368 str. : ilustr. u bojama, graf. prikazi(pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: str. 350-357 i uz tekst. - Summary. - Pom. fak., Rijeka, 2010.
656.01(497.5-35 Karlovac) (043.3)
AO17-1151


LAKOŠ, Stjepan
      Prilog istraživanju regulacije plovidbe u Jadranu : doktorska disertacija / Stjepan Lakoš. - Rijeka, 1980. - 189 listova, [5] presavijenih listova s tablama (djelomice u boji) : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Bibliografija: listovi 184-189. - Summary. - Doktorska disertacija--Fakultet za pomorstvo i saobraćaj Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 1980.
656.61.053(262.3)(043.3)
AO17-1152


LONČAREVIĆ, Marko
      Hrvatske željeznice u funkciji europskoga logističkoga operatora : doktorska disertacija / Marko Lončarević. - Rijeka : M. Lončarević, 2008. ([s. l. : s. n.]). - XIII, 422 lista : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: listovi 388-396 i uz tekst. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 2008.
656.2(497.5):65.012.3](043.3)
65.012.3:656.2(497.5)](043.3)
AO17-1153


LUŠIĆ, Zvonimir
      Prilog istraživanju utjecaja sigurnosti i ekonomičnosti na optimizaciju pomorskog putovanja : doktorski rad / Zvonimir Lušić. - Rijeka : Z. Lušić, 2010. ([s. l. : s. n.]). - 158 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi(djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci, Poslijediplomski znanstveni studij Tehnološki sustavi u pomorskom prometu. - Bibliografija: listovi 134-139; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Pom. fak., Rijeka, 2010.
656.61.052(043.3)
656.61.089.2(043.3)
656.61:338.23](043.3)
AO17-1154


MAGLIĆ, Livia
      Optimizacija raspodjele kontejnera na slagalištu lučkoga kontejnerskog terminala : doktorska disertacija = Optimisation of container relocation problem in port container terminal : doctoral dissertation / Livia Maglić ; mentor Čedomir Dundović. - Rijeka, 2015. - V, 157 listova : ilustr., graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm
Bibliografija: listovi 120-125. - Summary. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet, 2015.
656.615.073.235(043.3)
AO17-1155


MAGLIĆ, Lovro
      Model adaptivnog informacijskog sustava zapovjedničkog mosta : doktorski rad = Model of the navigational bridge adaptive information system : doctoral dissertation / Lovro Maglić ; mentor Damir Zec. - Rijeka : L. Maglić, 2014. ([s. l. : s. n.]). - V, 199 listova, [1] presavijeni list s tablama : ilustr., graf. prikazi ; 31 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet. - Bibliografija: listovi 162-168. - Summary. - Pom. fak., Rijeka, 2014.
656.61.052:159.944(043.3)
629.5.043.12:004.057(043.3)
AO17-1156


MARŠANIĆ, Robert
      Model parkiranja u destinaciji gradskog turizma : doktorska disertacija / Robert Maršanić. - Opatija : R. Maršanić, 2007. ([s. l. : s. n.]). - XI, 333 lista, [1] presavijeni list u bojama : ilustr., graf. prikazi(djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija. - Bibliografija: listovi 316-329; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Fak. za tur. i hotel. menadž., Opatija, 2007.
656.1.015:338.48](497.5)(043.3)
AO17-1157


MEZAK, Vlado
      Racionalizacija poslovanja sjevernojadranskih teretnih morskih luka kao logističkih centara u srednjoeuropskoj logističkoj mreži : doktorska disertacija / Vlado Mezak. - Rijeka : V. Mezak, 2010. ([s. l. : s. n.]). - IX, 247 listova : graf. prikazi(pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet. - Bibliografija: listovi 234-243 i uz tekst. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 2010.
656.615(262.3-17)(043.3)
AO17-1158


MILOŠ, Ivan
      Informacijski sustav u funkciji suvremene tehnologije prometa : doktorska disertacija / Ivan Miloš. - Rijeka : I. Miloš, 1988. ([s. l. : s. n.]). - VI, 325 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište "Vladimir Bakarić" u Rijeci, Fakultet za pomorstvo i saobraćaj Rijeka. - Bibliografija: listovi 304-319 i uz tekst. - Pomorski fak., Rijeka, 1988.
656:004](043.3)
004:656[(043.3)
AO17-1159


MOHOVIĆ, Đani
      Ocjena prihvatljivosti pomorskih plovidbenih rizika : doktorska disertacija / Đani Mohović. - Rijeka : Đ. Mohović, 2010. ([s. l. : s. n.]). - 142 lista : ilustr.(pretežno u bojama), graf. prikazi(djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet Rijeka. - Bibliografija: listovi 110-116; bilješke uz tekst. - Summary. - Pom. fak., Rijeka, 2010.
656.61.052(043.3)
AO17-1160


MOHOVIĆ, Robert
      Model manevriranja brodom u ograničenim plovnim područjima u funkciji sigurnosti i zaštite morskog okoliša : doktorska disertacija / Robert Mohović. - Rijeka : R. Mohović, 2002. ([s. l. : s. n.]). - 198 listova : ilustr. (djelomice u bojama), graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet Rijeka. - Bibliografija: listovi 181-188 i uz tekst. - Summary. - Pomor. fak., Rijeka, 2002.
656.61.052.4:504.4](043.3)
629.5.072.4:504.4](043.3)
AO17-1161


MRNJAVAC, Edna
      Optimalizacija tehnologije lučkih skladišnih kapaciteta u kontekstu primjene integralnog transporta : doktorska disertacija / Edna Mrnjavac. - Rijeka : E. Mrnjavac, 1986. ([s. l. : s. n.]). - XV, 275 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište "Vladimir Bakarić" u Rijeci, Fakultet za pomorstvo i saobraćaj. - Bibliografija: listovi 266-274 i uz tekst. - Summary. - Pomor. fak., Rijeka, 1986.
656.615:658.78](043.3)
AO17-1162


OBLAK, Renato
      Prognostički model ocjene ovisnosti tehnološko-tržišnih pokazatelja u prometu kontejnera : doktorska disertacija = The prognostic model of evaluation the dependence of technological-market indicators in container traffic : doctoral dissertation / Renato Oblak ; mentor Svjetlana Hess ; komentor Alen Jugović. - Rijeka, 2016. - VI, 137 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Bibliografija: listovi 123-131. - Summary. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet, 2016.
656.61.07(043)
AO17-1163


PAVLIĆ Skender, Helga
      Prometna politika u funkciji modernizacije prometnog sustava u Republici Hrvatskoj : doktorska disertacija / Helga Pavlić Skender. - Rijeka : H. Pavlić Skender, 2010. ([s. l. : s. n.]). - XIV, 358 listova : graf. prikazi(pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka. - Bibliografija: listovi 327-339; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 2010.
656.01(497.5)(043.3)
338.47(497.5)(043.3)
AO17-1164


PERIĆ Hadžić, Ana
      Javno-privatno partnerstvo : model ubrzanoga razvoja morskih luka Republike Hrvatske : doktorska disertacija / Ana Perić Hadžić. - Rijeka : A. Perić Hadžić, 2011 ([s. l. : s. n.]). - X, 266 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet. - Bibliografija: listovi 255-261 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Ek. fak., Rijeka, 2011.
656.615:338.2(497.5)(043.3)
338.2:656.615(497.5)(043.3)
AO17-1165


PETROVIĆ, Miljenko
      Diferencijalna jednadžba loksodrome na sferoidu s primjenom u navigaciji : doktorski rad / Miljenko Petrović. - Rijeka : M. Petrović, 2012 ([s. l. : s. n.]). - 80 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: listovi 79-80. - Summary. - Pom. fak., Rijeka, 2012.
656.61.052(043.3)
AO17-1166


PLAZIBAT, Veljko
      Model organizacije međugradskih linija u pomorsko - putničkom prometu : doktorski rad = Model for the organization of inter - port shipping lines in maritime passenger traffic : doctoral thesis / Veljko Plazibat ; mentorica Blanka Kesić. - Rijeka : V. Plazibat, 2014. ([s. l. : s. n.]). - 211 listova : ilustr., graf. prikazi, zemljop. karte ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet. - Bibliografija: listovi 189-201. - Summary. - Pom. fak., Rijeka, 2014.
656.61.025.2(497.5)(043.3)
AO17-1167


POČUČA, Milojka
      Amortizacija brodova za prijevoz tereta morem : doktorski rad / Milojka Počuča. - Rijeka : M. Počuča, 1989. ([s. l. : s. n.]). - VIII, 257 listova,[2] presavijena lista : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište "Vladimir Bakarić" Rijeka, Sveučilišni centar za ekonomske i oprganizacijske znanosti u Rijeci. - Bibliografija: listovi 251-257 i uz tekst. - Ekon. fak., Rijeka, 1989.
656.612:657.372.3](043.3)
657.372.3(043.3)
629.123(043.3)
AO17-1168


POLETAN Jugović, Tanja
      Višekriterijska analiza u valoriziranju Paneuropskog koridora VB : doktorska disertacija / Tanja Poletan. - Rijeka : T. Poletan, 2005. ([s. l. : s. n.]). - X, 301 list : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci, Poslijediplomski znanstveni studij Tehnološki sustavi u pomorskom prometu. - Bibliografija: listovi 286-294 i uz tekst. - Summary. - Pomor. fak., Rijeka, 2005.
656.01(497.5:4)(043.3)
AO17-1169


RADAČIĆ, Željko
      Definiranje relevantnih prometno-tehnoloških parametara za referentni zrakoplov u unutrašnjem zračnom prometu Jugoslavije : disertacija / Željko Radačić. - Rijeka : Ž. Radačić, 1985. ([s. l. : s. n.]). - VI, 171 list : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište "Vladimir Bakarić" u Rijeci, Fakultet za pomorstvo i saobraćaj. - Bibliografija: listovi 161-171. - Pomor. fak., Rijeka, 1985.
656.7(497.1)(043.3)
AO17-1170


RADAČIĆ, Željko
      Prometno-ekonomski aspekt organizacije jugoslavenskog zračnog prometa : disertacija / Željko Radačić. - Rijeka : Ž. Radačić, 1982. ([s. l. : s. n.]). - VI, 453 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni centar za ekonomske i organizacijske znanosti. - Bibliografija: str. 439-453 i uz tekst. - Ekon. fak., Rijeka, 1982.
656.7:656.011]497.1)(043.3)
65.011:656.7](497.1)(043.3)
AO17-1171


RADONJA, Radoslav
      Model Registra emisija ispušnih plinova u pomorskom prometu za područje hrvatskog dijela Jadrana : doktorski rad / Radoslav Radonja ; mentor Ivica Šegulja ; komentor Vjekoslav Koljatić. - Rijeka : R. Radonja, 2013. ([s. l. : s. n.]). - 147 listova : ilustr. ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: listovi 131-142. - Summary. - Pom. fak., Rijeka, 2013.
656.61:502/504](262.3)(043.3)
AO17-1172


RIBARIĆ, Vladimir
      Poslovno i organizaciono povezivanje sudionika u lučko-transportnom procesu sa osobitim naglaskom na suvremenu lučku tehnologiju : doktorska disertacija / Vladimir Ribarić. - Rijeka : V. Ribarić, 1987. ([s. l. : s. n.]). - VI, 347 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište "Vladimir Bakarić" Rijeka, Institut za ekonomiju i organizaciju Rijeka. - Bibliografija: listovi [329]-347 i uz tekst. - Ekon. fak., Rijeka, 1987.
656.615:627.35](043.3)
656.615:621.798](043.3)
627.3(043.3)
AO17-1173


RISTOV, Pančo
      Doprinos pouzdanosti i raspoloživosti sustava nadzora i upravljanja pomorskim prometom na Jadranu : doktorski rad / Pančo Ristov. - Rijeka : P. Ristov, 2012. - IX, 216 listova : ilustr. (djelomice u bojama), zemljop. crteži ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: listovi 203-211. - Summary. - Pom. fak., Rijeka, 2012.
656.61:004](043.3)
AO17-1174


RUDAN, Igor, inženjer prometa
      Model ranog otkrivanja opasnosti - doprinos učinkovitosti sustava nadzora i upravljanja pomorskim prometom : doktorska disertacija / Igor Rudan. - Rijeka : I. Rudan, 2010. ([s. l. : s. n.]). - 133 lista : ilustr. u bojama, graf. prikazi(djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet Rijeka. - Bibliografija: listovi 117-129; bilješke uz tekst. - Summary. - Pom. fak., Rijeka, 2010.
656.61.07(043.3)
656.612(043.3)
AO17-1175


SCHIOZZI, Donald
      Modeli razvoja županijskih i lokalnih luka u odnosu na komplementarnost prostorne koncepcije luke i grada : doktorska disertacija = Models for development of county and local ports with respect to the complementary spatial concepts port and the city : doctoral thesis / Donald Schiozzi ; mentor Alen Jugović, komentor Damir Zec. - Rijeka, 2017. - XI, 174 lista : graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 31 cm
Bibliografija: listovi 134-143, 173. - Summary. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet, 2017.
656.615(497.571Rovinj)(043)
711.4(497.571Rovinj)(043)
AO17-1176


SJEKAVICA, Ivo
      Nove metode određivanja sistemske pogreške pri određivanju geografskih koordinata : (doktorska disertacija) / Ivo Sjekavica. - Rijeka : I. Sjekavica, 1985. ([S. l. : s. n.]). - 116 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište "Vladimir Bakarić" u Rijeci, Fakultet za pomorstvo i saobraćaj. - Bibliografija: list 116. - Summary. - Pom. fak., Rijeka, 1985.
656.61.052:528.28](043.3)
528.28:656.61](043.3)
AO17-1177


SMOJVER, Željko
      Model integriranog javnog prijevoza putnika u gradu Rijeci : doktorski rad = Integrated public passanger transport model in the city of Rijeka : doctoral thesis / Željko Smojver ; mentor Hrvoje Baričević. - Rijeka, 2016. - IX, 200 listova : ilustr. u bojama, zemljop. crteži u bojama, graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm
Bibliografija: listovi 192-197, 199-200; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet, 2016.
656.1/.5(497.572Rijeka)(043)
AO17-1178


STARČEVIĆ, Ante, ekonomist
      Povezivanje prometnih i proizvodnih organizacija udruženog rada u sferi snabdjevanja proizvodnje : (doktorska disertacija) / Ante Starčević. - Rijeka : A. Starčević, 1980. ([s. l. : s. n.]). - 266 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni centar za ekonomske i organizacijske znanosti Rijeka, Ekonomski fakultet Rijeka. - Bibliografija: listovi 255-266; bibliografske bilješke uz tekst. - Ekon. fak., Rijeka, 1980.
656:65.012](043.3)
656:658](043.3)
658.1:656](043.3)
AO17-1179


STIPANIĆ, Ljubo
      Projekcije i lokacije operativnih zona riječke luke u budućnosti s analizom kapaciteta u svijetlu moderne lučke tehnologije : disertacija / Ljubo Stipanić. - Rijeka : Lj. Stipanić, 1982. ([s. l. : s. n.]). - XV, 315 str., [5] višestruko presavijenih listova : ilustr. ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za pomorstvo i saobraćaj. - Bibliografija: str. 302-309 i uz tekst. - Summary. - Pomor. fak., Rijeka, 1982.
656.35(497.5 Rijeka)(043.3)
AO17-1180


ŠABALJA, Đani
      Prilog unapređenju službe globalnog nadzora i upravljanja pomorskom plovidbom : doktorska disertacija / Đani Šabalja. - Rijeka : Đ. Šabalja, 2012. - 263 lista : ilustr., graf. prikazi u bojama ; 31 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: listovi 246-251. - Summary. - Pomor. fak., Rijeka, 2012.
656.61.076.7(043.3)
627.71:656.61.054](043.3)
656.61.054:627.71](043.3)
AO17-1181


ŠOLMAN, Saša
      Upravljanje kvalitetom u javnom cestovnom prijevozu putnika : doktorska disertacija / Saša Šolman. - Rijeka : S. Šolman, 2012. - III, 309 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: listovi 293-299 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Pom. fak., Rijeka, 2012.
656.61.025.2:658.56](043.3)
AO17-1182


TAUZOVIĆ, Jovo T.
      Simulacija sistema pomorskog transporta u slobodnom brodarstvu : doktorski rad / Jovo T. Tauzović. - Rijeka : J. T. Tauzović, 1983. ([s. l. : s. n.]). - 318 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Fakultet za pomorstvo i saobraćaj Sveučilišta u Rijeci. - Bibliografija: listovi 314-318. - Pomor. fak., Rijeka, 1983.
656.61.07:519.8](043.3)
519.:656.61](043.3)
AO17-1183


TIĆAC, Ante
      Razvoj pomorskih komunikacija do 2000. godine kao posljedica tehnoloških i sigurnosnih zahtjeva u planiranju i eksploataciji plovnih objekata : doktorska disertacija / Ante Tićac. - Rijeka : A. Tićac, 1991. ([s. l. : s. n.]). - 285 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za pomorstvo i saobraćaj Rijeka. - Bibliografija: str.271-285. - Summary. - Pom. fak., Rijeka, 1991.
656.615.052(043.3)
656.615.052:621.39](043.3)
621.39:656.61.052](043.3)
AO17-1184


TIJAN, Edvard
      Integralni model elektroničke razmjene podataka u lučkom klasteru : doktorska disertacija / Edvard Tijan. - Rijeka : E. Tijan, 2012. ([s. l. : s. n.]). - 339 str. : graf. prikazi u bojama, faks. ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: str. 231-237 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak. - Pom. fak., Rijeka, 2012.
656.615:004.7](043.3)
004.7:656.615](043.3)
AO17-1185


TOLIĆ, Ivan, inženjer prometa
      Učinci europskih integracija na gospodarsko značenje javnog gradskog prijevoza u razvoju hrvatskih urbanih cjelina : doktorski rad / Ivan Tolić. - Rijeka : I. Tolić, 2012 ([s. l. : s. n.]). - 268 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet. - Bibliografija: listovi 255-268. - Summary. - Ek. fak., Rijeka, 2012.
656.131:339.727(497.5:4-67 EU)(043.3)
339.727:656.131(497.5:4-67 EU)(043.3)
AO17-1186


TOMIĆ, Ivica, inženjer prometa
      Prometno - tehnološke karakteristike lučkog sistema Jugoslavije s posebnim osvrtom na kontenerizaciju : doktorska disertacija / Ivica Tomić. - Rijeka : I. Tomić, 1982. ([s. l. : s. n.]). - XVI, 400 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za pomorstvo i saobraćaj. - Bibliografija: str. 391-399 i uz tekst. - Pomor. fak., Rijeka, 1982.
656.615(497.1)(043.3)
AO17-1187

str.33 vrh stranice prva stranicastr.34 str.35

© 2003   Unibis
***