Doktorske disertacije Sveučilišta u Rijeci
str.14 , 2018 () str.16

615 Farmacija. Terapija. Toksikologija


BILIĆ Čače, Iva
      Utjecaj prenatalne izloženosti niskim koncentracijama metil-žive na razvoj mozga u novorođenčadi : doktorski rad / Iva Bilić Čače. - Rijeka : I. Bilić Čače, 2011. ([s. l. : s. n.]). - IX, 94, 15 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi(djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 71-82. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 2011.
615.9-053.2:546.49](043.3)
AO17-0408


BULJUBAŠIĆ, Nediljka
      Vaskularni učinci hlapljivih anestetika - mehanizmi djelovanja : doktorska disertacija / Nediljka Buljubašić. - Rijeka : N. Buljubašić, 1997. ([s. l. : s. n.]). - XV, 116 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 99-114. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 1997.
615.211:612.184](043.3)
612.146:57.085](043.3)
AO17-0409


FRKOVIĆ, Anton
      Rasprostranjenost histaminskih H-1 i H-2 receptora u organizmu : dizertacija / Anton Frković. - Rijeka : A. Frković, 1980. ([s. l. : s. n.]). - 151 list : ilustr. ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 131-151. - Med. fak., Rijeka, 1980.
615.218.015(043.3)
AO17-0410


HERCEG-Čavrak, Vesna
      Procjena krutosti arterija oscilometrijskom metodom u djece liječene antraciklinima zbog maligne bolesti : doktorski rad / Vesna Herceg-Čavrak. - Rijeka : V. Herceg-Čavrak, 2012. ([s. l. : s. n.]). - X, 127 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 118-124. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 2012.
615.277:616.12-053.2](043.3)
616-006-08-06-053.2(043.3)
AO17-0411


MILARDOVIĆ, Ana
      Povezanost intrauterine izloženosti metil-živi s razvojem djece u dobi od 18 mjeseci : doktorski rad / Ana Milardović. - Rijeka : A. Milardović, 2012 ([s. l. : s. n.]). - XII, 110 listova ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 89-104. - Summary. - Životopis: listovi 105-110. - Med. fak. Rij., 2012.
615.9-053.2:546.49](043.3)
AO17-0412


MRŠIĆ, Jasenka
      Utjecaj blokatora kalcijskih kanala, kolinomimetika i nootropika na sposobnost učenja u hipoksiji izloženih životinja : doktorska disertacija / Jasenka Mršić. - Rijeka : J. Mršić, 1995. ([s. l. : s. n.]). - 129 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 114-129. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 1995.
615.21.07:57.089](043.3)
AO17-0413


ORLIĆ Karbić, Vlasta
      Imunosne promjene u primjeni gabapentina : doktorski rad = Gabapentin-induced immune changes : doctoral thesis / Vlasta Orlić Karbić ; [mentor Zlatko Trobonjača]. - Rijeka, 2016. - XIV, 183 lista : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Bibliografija: listovi 139-172. - Summary. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet.
615.213.03(043.3)
AO17-0414


PALČEVSKI, Goran
      Praćenje potrošnje i procjena kvalitete uporabe lijekova u dječjoj dobi : doktorska disertacija / Goran Palčevski. - Rijeka : G. Palčevski, 2004. ([s. l. : s. n.]). - 188 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 157-188. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 2004.
615.036-053.2/.6(043.3)
AO17-0415


PELČIĆ, Goran
      Utjecaj hiperbaričke oksigenacije na ishemijsko oštećenje vidnog živca u štakora : doktorska disertacija / Goran Pelčić. - Rijeka : G. Pelčić, 2001. ([s. l. : s. n.]). - 137 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 109-137. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 2001.
615.835:617.73-005.4](043.3)
617.73-005.4:615.835](043.3)
AO17-0416


POPOVIĆ, Branislava, liječnica
      Procjena kvalitete propisivanja lijekova osobama starije životne dobi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Hrvatskoj : doktorski rad / Branislava Popović. - Rijeka, 2014. - VIII, 127 listova : graf. prikazi ; 31 cm
Bibliografija: listovi 91-106. - Summary. - Bilješka o autorici: listovi 108-113. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, 2014.
615(043.3)
(043.3)
AO17-0417


RADIĆ Nišević, Jelena
      Utjecaj prenatalne izloženosti dugolančanim višestruko nezasićenim masnim kiselinama na antropološke mjere, veličinu mozga i rani neurorazvojni ishod : doktorski rad = Impact of prenatal exposure to long-chain polyunsuturated fatty acids on anthropological measures, brain size and early neurodevelopmental outcome : doctoral thesis / Jelena Radić Nišević ; [mentor Igor Prpić, komentor Zdravko Špirić]. - Rijeka, 2017. - IX, 147 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Bibliografija: listovi 86-109. - Summary. - Životopis: listovi 115-129. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, 2017.
615.9-053.2:546.49(043.3)
AO17-0418


RADOŠEVIĆ Quadranti, Nives
      Utjecaj edukacijskih mjera na izvanbolničku i bolničku potrošnju antimikrobnih lijekova : doktorski rad / Nives Radošević Quadranti. - Rijeka : N. Radošević Quadranti, 2014. - XIII, 162, 2, 2, 3, 3 lista ; 31 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 146-159. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 2014.
615.33.03(043.3)
AO17-0419


ŠKARPA, Ingrid
      Procjena kvalitete propisivanja antiepileptičkih lijekova u Hrvatskoj : doktorski rad / Ingrid Škarpa-Prpić. - Rijeka : I. Škarpa-Prpić, 2012 ([s. l. : s. n.]). - X, 89 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 83-89. - Summary. - Životopis: listovi [90]-[93]. - Med. fak. Rij., 2012.
615.213:614.2(043.3)
AO17-0420


TOKOVIĆ, Katarina
      Racionalizacija logističke distribucije lijekova u Republici Hrvatskoj : doktorska disertacija / Katarina Toković. - Rijeka : K. Toković, 2010. ([s. l. : s. n.]). - IX, 213 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi(djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka. - Bibliografija: listovi 193-202; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 2010.
615.014(497.5)(043.3)
AO17-0421


VEDRIŠ, Edo
      Prilog istraživanju baktericidnog učinka vinskog octa i vinskog destilata : doktorska disertacija / Edo Vedriš. - Rijeka : E. Vedriš, 1997. ; [s. l. (s. n.]). - 116 listova : ilustr., table ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 111-116. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 1997.
615.28.07(043.3)
AO17-0422


VIDAS, Mercedes
      Primjena autogenog treninga kod majki nakon porođaja s ciljem promicanja dojenja : doktorski rad / Mercedes Vidas. - Rijeka : M. Vidas, 2011. ([s. l. : s. n.]). - XVII, 258, [30] listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 229-251. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 2011.
615.851.8:618.63](043.3)
618.63:615.851.8](043.3)
AO17-0423


VITEZIĆ, Dinko, liječnik
      Učinak lamotrigina na aktivnost Na+-K+-ATPaze u mozgu štakora s eksperimentalno uzrokovanim konvulzijama : doktorska disertacija / Dinko Vitezić. - Rijeka : D. Vitezić, 1999. ([s. l. : s. n.]). - 117 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 101-117. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 1999.
615.213.015(043.3)
616.853:612.813](043.3)
AO17-0424


VLAHOVIĆ-Palčevski, Vera
      Klinička uporaba antimikrobnih lijekova: analiza i smjernice : doktorska disertacija / Vera Vlahović-Palčevski. - Rijeka : V. Vlahović-Palčevski, 1999. ([s. l. : s. n.]). - 126 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 122-126. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 1999.
615.33.07(043.3)
615.33.03(043.3)
AO17-0425


ŽUPAN, Gordana
      Utjecaj kolinomimetika, piracetama i dihidroergotoksina na pasivno izbjegavanje kazne u štakora s lezijom bazalne jezgre : doktorska disertacija / Gordana Župan. - Rijeka : G. Župan, 1989. ([s. l. : s. n.]). - 233 lista : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište "Vladimir Bakarić" u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 184-233. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 1989.
615.225.015.4:612.819](043.3)
612.819:615.225.015.4](043.3)
616.89-008.46-071](043.3)
AO17-0426

Vidi i br.: AO17-0035,-0293,-0389,-0594,-0599,-0624,-0727,-0754,-0798,-0843,-0898,-1112

616 Patologija. Klinička medicina


BABAROVIĆ, Emina
      Povezanost izraženosti osteopontina i vaskularnog endotelnog čimbenika rasta s angiogenim parametrima i njihova prognostička vrijednost u monoklonalnoj gamapatiji neodređenog značenja i multiplom mijelomu : doktorski rad / Emina Babarović. - Rijeka : E. Babarović, 2014. ([s. l.] : s. n.]). - XIII, 143 lista : ilustr., graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 114-138. - Summary. - Bilješka o autorici: listovi 139-143. - Med. fak., Rijeka, 2014.
616-006.44-076(043.3)
AO17-0427


BARKIĆ, Martina
      Uloga tumorskog supresora p53 u fenotipu Rpl24-heterozigotnih miševa : doktorski rad / Martina Barkić. - Rijeka : M. Barkić, 2010. ([s. l. : s. n.]). - XI, 119 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 110-117. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 2010.
616-006-092.9:575.21](043.3)
577.218:616-092.9](043.3)
AO17-0428


BRKLJAČIĆ Žagrović, Morana
      Bioetički, zakonodavni i organizacijski preduvjeti primjene suvremenih trendova u hospicijskom pokretu u zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske : doktorska disertacija / Morana Brkljačić. - Rijeka : M. Brkljačić, 2009. ([s. l. : s. n.]). - XV, 242, [41] list : ilustr. u bojama, graf. prikazi(pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 228-242. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 2009.
616-083:614.2](497.5)(043.3)
AO17-0429


COKARIĆ Brdovčak, Maja
      Mehanizmi putem kojih supresor tumora p53 uzrokuje patološki fenotip Rpl24-heterozigotnih miševa : doktorski rad / Maja Cokarić Brdovčak. - Rijeka : M. Cokarić Brdovčak, 2014. ([s. l. : s. n.]). - XII, 123 lista : graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 92-117. - Summary. - Popis skraćenica: list 118. - Životopis: listovi 119-123. - Med. fak., Rijeka, 2014.
616-006-092.9:575.21](043.3)
577.218:616-092.9](043.3)
AO17-0430


DEŠA, Kristian
      Značaj regresijskog pravca vjerojatnosti bolničke smrti u predviđanju ishoda intenzivnog liječenja : doktorski rad / Kristian Deša. - Rijeka : K. Deša, 2013. - XII, 99 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 81-89. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 2013.
616-083-037(043.3)
AO17-0431


ĐORĐEVIĆ, Gordana
      Regulacijski mehanizmi ekspresije vaskularnoga endotelnog čimbenika rasta u karcinomu bubrega : doktorska disertacija / Gordana Đorđević. - Rijeka : G. Đorđević, 2009. ([s. l. : s. n.]). - IX, 156 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi(djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 131-145. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 2009.
616-006.6(043.3)
616.61-006-076(043.3)
616.61-006-076:611.018.74](043.3)
611.018.74:616.61-006-076](043.3)
AO17-0432


FRLAN-Vrgoč, Ljubinka
      Biopsihosocijalni model u bolesnika s amputacijom donjeg uda : doktorski rad / Ljubinka Frlan-Vrgoč. - Rijeka : Lj. Frlan-Vrgoč, 2014. ([S. l. : s. n.]). - 100 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 81-97. - Summary. - Životopis: listovi XCVII-C. - Med. fak., Rijeka, 2014.
616-089.873:159.9](043.3)
159.9:616-089.873](043.3)
AO17-0433


GRUBIĆ Kezele, Tanja
      Izražaj stresnih bjelančevina metalotioneina i glikoproteina 96 u štakorskih sojeva različite sklonosti za razvoj eksperimentalnog autoimunosnog encefalomijelitisa : doktorski rad / Tanja Grubić Kezele ; mentor rada Hrvoje Jakovac. - Rijeka, 2015. - XII, 158 listova : ilustr., graf. prikazi ( u bojama) ; 30 cm
Bibliografija: listovi 130 - 152. - Summary. - Bio-bibliografski podaci o autoru: listovi 153-158. - Doktorski rad -- Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, 2015.
616-092.4/9:616.832-002-031.13(043.3)
AO17-0434


KABALIN, Milena
      Utjecaj okolišnih čimbenika na pojavnost metaboličkog sindroma autohtonog stanovništva otoka Cresa : doktorski rad / Milena Kabalin. - Rijeka : M. Kabalin, 2011. ([s. l. : s. n.]). - IX, 150, 15 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 132-146. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 2011.
616-008.9-037(043.3)
AO17-0435


KEHLER, Tatjana
      Značenje ultrazvuka u ranoj dijagnostici i pravodobnom liječenju reumatskih bolesnika : doktorska disertacija / Tatjana Kehler. - Rijeka : T. Kehler, 2003. ([s. l. : s. n.]). - IV, 110 listova : ilustr. ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 96-110. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 2003.
616-002.77-073(043.3)
AO17-0436


KOLACIO, Zdravka
      Hereditarni nanizam na otoku Krku : doktorska disertacija / Zdravka Kolacio. - Rijeka : Z. Kolacio, 1992. ([s. l. : s. n.]). - 121 list : ilustr. ; 30 cm + XXXVIII listova
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: listovi 104-119. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 1993.
616-007.21(497.5)(210.5 Krk)(043.3)
AO17-0437


KOVAČEVIĆ, Lucija, biologinja
      Nedostatak S-adenozilhomocistein hidrolaze : molekularni mehanizmi novog oboljenja : doktorski rad = S-adenosylhomocysteine hydrolase deficiency : molecular mechanisms of novel disorder : doctoral thesis / Lucija Kovačević ; mentor Oliver Vugrek ; komentor Igor Jurak. - Rijeka, 2017. - XIV, 136 listova : ilustr. (djelomice u bojama), graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm
Bibliografija: listovi 19-127, 136. - Summary. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, 2017.
616.056.7(043)
616-074(043)
AO17-0438


KRSTULJA, Mira
      Vaskularizacija glioblastoma i njezin odnos prema primarnim strukturama u tumoru : doktorska disertacija / Mira Krstulja. - Rijeka : M. Krstulja, 1991. ([s. l. : s. n.]). - 169 listova : ilustr.(pretežno u bojama), graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: listovi 136-151. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 1991.
616-006.48-033(043.3)
AO17-0439


LAH Tomulić, Kristina
      Predviđanje ishoda liječenja u neonatalnoj jedinici intenzivnog liječenja : doktorski rad = Predicting the outcome of treatment in neonatal intensive care unit : doctoral thesis / Kristina Lah Tomulić ; [mentor Julije Meštrović]. - Rijeka, 2017. - VIII, 108 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Bibliografija: listovi 86-97. - Summary. - Životopis: listovi 105-108. - Doktorski rad -- Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, 2017.
616-083-053.31(043.3)
AO17-0440


LUČIN, Ksenija
      Prognostički značaj adhezijskih molekula u invazivnom raku dojke : doktorska disertacija / Ksenija Lučin. - Rijeka : K. Lučin, 1997. ([s. l. : s. n.]). - 102 lista : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 89-102. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 1997.
616-076.5:618.19-006.6](043.3)
AO17-0441


MARIČEVIĆ, Antun
      Vanjski fiksator u liječenju ratnih ozljeda donjih udova : doktorska disertacija / Antun Maričević. - Rijeka : A. Maričević, 2006. ([s. l. : s. n.]). - VIII, 93, 2 lista : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 88-93. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 2006.
616-001-089:355](043.3)
617.58-001-089:355](043.3)
AO17-0442


MEŠTROVIĆ, Julije
      Bodovni sustavi predviđanja smrtnosti i kakvoća života djece liječene u jedinici intenzivnog liječenja : doktorska disertacija / Julije Meštrović. - Split : J. Meštrović, 2005. ([s. l. : s. n.]). - VI, 137 listova : graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 110-125. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 2005.
616-083-037-053.2(043.3)
AO17-0443


MRAKOVČIĆ-Šutić, Ines
      Uloga jetrenih limfatičkih stanica u eksperimentalnim autoimunim bolestima : doktorska disertacija / Ines Mrakovčić-Šutić. - Rijeka : I. Mrakovčić-Šutić, 2002. ([s. l. : s. n.]). - VIII, 164 listova : ilustr., graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 129-156. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 2002.
616-097:577.27](043.3)
577.27:616-097](043.3)
616.36-097(043.3)
AO17-0444


NAČINOVIĆ-Duletić, Antica
      Interleukin 6 i infekcija Epstein-Barrovim virusom u ne-Hodgkinovih limfoma : doktorska disertacija / Antica Duletić-Načinović. - Rijeka : A. Duletić-Načinović, 2003. ([s. l. : s. n.]). - VIII, 122 lista : ilustr. u bojama, graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 104-120. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 2003.
616-006.44:578.825](043.3)
AO17-0445


ORŠOLIĆ, Ines
      Uloga somatskih mutacija gena za ribosomske proteine L5 i L11 u patogenezi zloćudnih tumora : doktorski rad = The role of somatic mutations in genes for ribosomal proteins L5 and L11 in the pathogenesis of malignant tumors : dostoral thesis / Ines Oršolić ; mentor rada Siniša Volarević. - Rijeka, 2017. - XIII, 125 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Bibliografija: listovi 105-116. - Summary. - Doktorski rad -- Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, 2017.
616-006-092.4:576.32/.36(043.)
AO17-0446


OŽANIČ, Mateja
      Uloga pilO gena u patogenezi eksperimentalne tularemije : doktorski rad = The role of the pilO gene in experimental tularemia : doctoral dissertation / Mateja Ožanič ; mentor rada Marina Šantić. - Rijeka, 2015. - X, 135 listova : ilustr., graf. prikazi u bojama ; 31 cm
Bibliografija: listovi 109-135. - Summary. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, 2015.
616-022.7:575](043.3)
575:616-022.7](043.3)
AO17-0447


PERŠIĆ, Lino
      Epidemiološko istraživanje kroničnih bolesti i nove mogućnosti njihovog suzbijanja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti : disertacija / Lino Peršić. - Rijeka : L. Peršić, 1982. ([s. l. : s. n.]). - 163 lista : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 135-147. - Med. fak., Rijeka, 1982.
616-036:614.2](043.3)
614.4(043.3)
AO17-0448


PETRI, Nadan M. F.
      Mentalne i psihomotorične promjene u ronilaca pri ronjenju na zrak na malim dubinama : doktorska disertacija / Nadan M. F. Petri. - Rijeka : N. M. F. Petri, 1997. ([s. l. : s. n.]). - 157 listova : ilustr.,graf. prikazi(pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 146-157. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 1997.
616-001.1:797.215](043.3)
797.215:616-001.1](043.3)
AO17-0449

str.14 vrh stranice prva stranicastr.15 str.16

© 2003   Unibis
***