Doktorske disertacije Sveučilišta u Rijeci
str.7 , 2018 () str.9

347 Građansko pravo


RADOLOVIĆ, Oliver
      Ugovor o hotelskim uslugama : ugovorna odgovornost kontrahenata u hrvatskom i usporednom pravu : doktorska disertacija / Oliver Radolović. - Rijeka : O. Radolović, 2011. - XVI, 319 listova ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet. - Bibliografija: listovi 295-319 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Životopis: list 320. - Prav. fak., Rijeka, 2011.
347.453.3(043.3)
AO17-0195


SKORUP, Vlado
      Pobijanje dužnikovih pravnih radnji : doktorska disertacija / Vlado Skorup. - Rijeka : V. Skorup, 2012. - VIII, 261 list ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet. - Bibliografija: listovi 249-261. - Summary. - Prav. fak., Rijeka, 2012.
347.447.93(043.3)
AO17-0196

Vidi i br.: AO17-0181,-0191,-0198,-0203

347.7 Trgovačko pravo. Gospodarsko pravo


BARUN, Mara
      Odgovornost prijevoznika za smrt i tjelesne ozljede putnika - međunarodni i nacionalni propisi : doktorska disertacija / Mara Barun. - Rijeka : M. Barun, 2012. - XII, 320 listova ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet. - Bibliografija: listovi 274-313. - Summary. - Prav. fak., Rijeka, 2012.
347.795.4:341.24](043.3)
341.24:347.795.4](043.3)
AO17-0197


BODUL, Dejan
      Potrošački stečaj u poredbenom pravu i mogućnost njegove recepcije u Republici Hrvatskoj : doktorska disertacija / Dejan Bodul. - Rijeka : D. Bodul, 2013. - XVIII, 301 list ; 31 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet. - Bibliografija: listovi 274-301. - Prav. fak., Rijeka, 2013.
347.736:347.15](043.3)
347.15:347.736](043.3)
AO17-0198


DEBELJAK-Rukavina, Sandra
      Odgovornost prijevoznika u Budimpeštanskoj konvenciji o ugovoru o prijevozu robe unutarnjim plovnim putevima : doktorska disertacija / Sandra Debeljak-Rukavina. - Rijeka : S. Debeljak-Rukavina, 2006. ([s. l. : s. n.]). - IV, 322 str. ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet. - Bibliografija: str. 290-322; bibliografske bilješke uz tekst. - Prav. fak., Rijeka, 2006.
347.796:341.24](043.3)
AO17-0199


VRUS, Duško
      Pojava i učestalost prijevara u suvremenom pomorstvu, uz moguće implikacije na brodare i flotu Republike Hrvatske : doktorska disertacija / Dušan Vrus. - Rijeka : D. Vrus, 1994. ([s. l. : s. n.]). - 263 lista ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet. - Bibliografija: listovi 257-263. - Summary. - Pomor. fak., Rijeka, 1994.
347.79:343.53](043.3)
343.53:347.79](043.3)
368.23(043.3)
AO17-0200

Vidi i br.: AO17-0071,-0190,-0321,-1221

348/349 Posebne grane prava

Vidi br.: AO17-0201,-0726

35 Javna uprava


ANTOLOVIĆ, Jadran
      Spomenička renta u funkciji gospodarenja zaštićenom graditeljskom baštinom : disertacija / Jadran Antolović. - Pula [i.e. Rijeka] : J. Antolović, 2005. ([s. l. : s. n.]). - 307 str. : ilustr. (pretežno u bojama), graf.prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" Pula. - Bibliografija: str. 290-303; bibliografske bilješke uz tekst. - Fak. ekon. i tur. "Dr. Mijo Mirković", Pula, 2005.
351.853(497.5)(043.3)
725.94:347.453](043.3)
72.025.3(497.5)(043.3)
349.44(497.5)(043.3)
349.414(497.5)(043.3)
AO17-0201


JARDAS Antonić, Jelena
      Višekriterijska i usporedna analiza efikasnosti elektroničkog poslovanja gradskih uprava : doktorska disertacija / Jelena Jardas Antonić. - Rijeka : J. Jardas Antonić, 2011. - 326 listova : ilustr., graf. prikazi ; 31 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet. - Bibliografija: listovi 240-249. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 2011.
352:004.7](497.5)(043.3)
004.7:352](497.5)(043.3)
AO17-0202


JURIČIĆ, Damir
      Varijabilnost financijskog stanja i rizika u funkciji utvrđivanja dužničkog kapaciteta projekta javno-privatnog partnerstva : (doktorska disertacija) / Damir Juričić. - Rijeka : D. Juričić, 2009. ([s. l. : s. n.]). - 341 list : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka. - Bibliografija: listovi 313-328; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 2009.
352.073.52(497.5)(043.2)
65.011.3:336.13](497.5)(043.2)
347.457:336.66](043.2)
AO17-0203


MIČETIĆ Fabić, Morena
      Uloga lokalne samouprave u planiranju i promicanju održivoga razvoja turističke destinacije : doktorski rad = The role of local governments in planning and promoting the sustainable development of tourism destinations : doctoral thesis / Morena Mičetić Fabić ; mentor/supervisor Dora Smolčić Jurdana. - Opatija, 2017. - VIII, 238 listova : graf. prikazi u bojama ; 31 cm
Bibliografija: listovi 182-192 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary. - Životopis autorice: listovi 237-238. - Anketni upitnici: listovi 196-204. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 2017.
352.073:338.486:502/504(043.3)
AO17-0204


MLINAREVIĆ, Mladen
      Strategija razvoja komunalnih poduzeća u Republici Hrvatskoj u uvjetima tržišnoga gospodarstva : doktorska disertacija / Mladen Mlinarević. - Opatija : M. Mlinarević, 2006. ([s. l. : s. n.]). - V, 255 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za turistički i hotelski menadžment u Opatiji. - Bibliografija: listovi 238-244; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Fak. za tur. i hot. menadž., Opatija, 2006.
351.824.11(497.5)(043.3)
AO17-0205


VIOLIĆ, Anto
      Institut pomorskoga dobra - generator održivoga razvoja komplementarnih djelatnosti : doktorska disertacija = Institute of the maritime domain - the generator of the sustainable development of complementary activities : doctoral thesis / Anto Violić ; mentorica Blanka Kesić. - Rijeka, 2016. - VII, 165 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Bibliografija: listovi 154-160. - Summary. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet, 2016.
351.711(210.5)(043)
AO17-0206

351.74 Policija


VEIĆ, Petar
      Zakonita uporaba sredstava prisile kao razlog isključenja protupravnosti : doktorski rad / Petar Veić. - Rijeka : P. Veić, 1999. ([s. l. : s. n.]). - X, 429 listova ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet u Rijeci. - Bibliografija: listovi 403-416; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Prav. fak., Rijeka, 1999.
351.74.085:343.22](043.3)
343.22:351.74.085](043.3)
AO17-0207

355/359 Vojništvo


ČORKALO, Ante
      Komparativna analiza domovinskog odgoja u vojnim učilištima : (doktorski rad) / Ante Čorkalo. - Rijeka : A. Čorkalo, 2007. ([s. l. : s. n.]). - VII, 205 listova : graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: 193-205 i uz tekst. - Summary. - Filoz. fak., Rijeka, 2007.
355.233.23(497.5)(043.3)
37.035.6(043.3)
AO17-0208


VRKIĆ, Marin
      Upravljanje marketingom u funkciji transformacije hrvatske vojske : doktorska disertacija / Marin Vrkić. - Rijeka : M. Vrkić, 2011. ([s. l. : s. n.]). - IV, 241 list : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka. - Bibliografija: listovi 207-240; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Ek. fak. Rijeka, 2011.
355.3(043.3)
AO17-0209

36 Socijalni rad. Osiguranje


LAKTAŠIĆ Žerjavić, Nadica
      Povezanost tjelesne sposobnosti s koncentracijom vitamina D u krvi i utjecaj na koštanu mineralnu gustoću u žena u postmenopauzi : doktorski rad / Nadica Laktašić Žerjavić. - Rijeka : N. Laktašić Žerjavić, 2010. ([s. l. : s. n.]). - VIII, 93 lista : ilustr.(djelomice u bojama), graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 74-84. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 2010.
364.65-056.26(497.5)(043.3)
613.72-056.26(497.5)(043.3)
AO17-0210


NIKOLIĆ, Gordana, ekonomistica
      Osiguranje odgovornosti logističkog operatora multimodalnog transporta : doktorska disertacija / Gordana Nikolić. - Rijeka : G. Nikolić, 2009. ([s. l. : s. n.]). - XVII, 294 lista : ilustr. u bojama, graf. prikazi(pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Ekonomski fakultet Rijeka, Sveučilište u Rijeci. - Bibliografija: listovi 281-286; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 2009.
368.2(043.3)
AO17-0211


PAVIĆ Kramarić, Tomislava
      Modeliranje utjecaja spajanja na uspješnost društava za osiguranje na hrvatskom tržištu osiguranja : doktorska disertacija / Tomislava Pavić Kramarić. - Rijeka : T. Pavić Kramarić, 2011 ([s. l. : s. n.]). - 250 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet. - Bibliografija: listovi 244-250 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Ek. fak., Rijeka, 2011.
368.032.1(497.5)(043.3)
AO17-0212


UJEVIĆ, Nikša
      Istraživanje sustava i strategije osiguranja hrvatskih brodova u međunarodnom poslovanju : doktorska disertacija / Nikša Ujević. - Rijeka : N. Ujević, 1994. ([s. l. : s. n.]). - V, 232 lista : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet Rijeka. - Bibliografija: listovi 219-224; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Pomor. fak., Rijeka, 1994.
368.23(043.3)
AO17-0213


ZUBER, Marija
      Mogućnosti poboljšanja socioekonomskih i fiskalnih učinaka sustava obveznog mirovinskog osiguranja u Hrvatskoj = The possibilities for improving the social, economic and fiscal effects of the mandatory pension insurance system in Croatia : doktorska disertacija / Marija Zuber. - Rijeka : M. Zuber, 2011. ([s. l. : s. n.]). - 329 listova : graf. prikazi(djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka. - Bibliografija: listovi 306-320; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 2011.
369.5(043.3)
AO17-0214

Vidi i br.: AO17-0166,-0200

str.7 vrh stranice prva stranicastr. 8 str.9

© 2003   Unibis
***