Doktorske disertacije Sveučilišta u Rijeci
str.4 , 2018 () str.6

338 Gospodarstvo. Gospodarska politika. Proizvodnja. Usluge. Cijene


FATUR Krmpotić, Irena
      Upravljanje čimbenicima ekonomije znanja u funkciji razvoja gospodarstva utemeljenog na znanju : doktorska disertacija / Irena Fatur Krmpotić. - Rijeka : I. Fatur, 2010. ([s. l. : s. n.]). - III, 349 listova : graf. prikazi(djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: listovi 242-258; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 2010.
338.2(043.3)
65.012.4:338](043.3)
AO17-0091


JEŽIĆ, Zoran
      Razvoj ljudskih potencijala za gospodarstvo temeljeno na znanju : doktorska disertacija / Zoran Ježić. - Rijeka : Z. Ježić, 2010. ([s. l. : s. n.]). - VIII, 300 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi(djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: listovi 236-247; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 2010.
338.2(043.3)
330.354:001](043.3)
331.101.262:330.34](043.3)
330.34:331.101.262](043.3)
331.101.262(497.5):303.71](043.3)
AO17-0092


KRNIĆ, Branko
      Deformacije i neravnoteže hrvatske ekonomije nastale u integracijama bankovnog i realnog sektora : doktorska disertacija / Branko Krnić. - Rijeka : B. Krnić, 2012 ([s. l. : s. n.]). - IX, 352 lista : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet. - Bibliografija: listovi 275-289 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Ek. fak., Rijeka, 2012.
338.1:336.71(497.5)(043.3)
336.71:338.1(497.5)(043.3)
AO17-0093


MARADIN, Dario
      Efikasnost vjetroenergetskih poduzeća u djelatnosti proizvodnje električne energije : doktorski rad = The efficiency of wind power companis in electricity generation : doctoral thesis / mentor Ljerka Cerović. - Rijeka, 2015. - 174 lista : graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Bibliografija: listovi 158-168 i bilješke uz tekst. - Summary. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet, 2015.
338.4:621.311(043.3)
620.92:551.55(043.3)
AO17-0094


PRŠA, Vedran
      Ekonomski učinci reformi elektroenergetskog sektora na proizvodnju električne energije u Europskoj uniji i odabranim zemljama jugoistočne Europe : doktorski rad = Economic effects of electricity sector reforms on electricity generation in European Union and selected Southeast European Countries : doctoral thesis / Vedran Prša ; mentor Nela Vlahinić Lenz. - Rijeka : V. Prša, 2015 ([s. l. : s. n.]). - VIII, 201 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet. - Bibliografija: listovi 191-198. - Summery.
338.4:621.311](4-12)(043.3)
338.4:621.311](4-67EU)(043.3)
AO17-0095


SHADIR Al Sudan, Hadi Saleh
      Integracija iračkog lučkog sustava u svjetske pomorske tokove : doktorski rad / Hadi Saleh Shadir al Sudan. - Rijeka : Al Sudan, H. S. Sh., 2011. ([s. l. : s. n.]). - III, 240 listova : ilustr.(pretežno u bojama), graf. prikazi(djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: listovi 227-235 i uz tekst. - Summary. - Pom. fak., Rijeka, 2011.
338.47:656.615](567)(043.3)
AO17-0096


ŠUNDOV, Marko
      Eko-socijalno-tržišni model gospodarstva u funkciji održivog razvoja Republike Hrvatske : doktorski rad = Eco-social-market model management in function of sustainable development of the Republic of Croatia : doctoral thesis / Marko Šundov ; mentor Dragomir Sundać. - Rijeka, 2017. - XXIV, 345 listova : ilustr., graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Bibliografija: listovi 335-340 i bilješke uz tekst. - Summary. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet, 2017.
338:502.131.1(497.5)(043)
AO17-0097

Vidi i br.: AO17-0108,-0153,-0156,-0159,-0170,-0175,-1076,-1106,-1164,-1165

338.48 Turizam


ALKIER Radnić, Romina
      Evaluacija promocijskih sredstava i aktivnosti u funkciji unapređenja turističkog proizvoda : doktorska disertacija / Romina Alkier Radnić. - Opatija : R. Alkier Radnić, 2005. ([s. l. : s. n.]). - 374 lista : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija. - Bibliografija: listovi 285-299; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Fak. za turist. i hotel. menadžment, Opatija, 2005.
338.486(043.3)
AO17-0098


BAGARIĆ, Lidija
      Upravljanje procesom brendiranja na primjeru turističke destinacije Kvarner : doktorska disertacija / Lidija Bagarić. - Opatija : L. Bagarić, 2012. - 269 listova : graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji. - Bibliografija: listovi 248-262 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Fak. za men. u tur. i ugost., Opatija, 2012.
338.482:659.1](497.5-3 Kvarner)(043.3)
AO17-0099


BAŠAN, Lorena
      Projektni marketing u funkciji razvoja turističke ponude i potražnje : doktorska disertacija / Lorena Bašan. - Opatija : L. Bašan, 2007. ([ s. l. : s. n.]). - 305 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija. - Bibliografija: listovi 292-300. - Summary. - Fak. za tur. i hot. menadž., Opatija, 2007.
338.48:658.8
658.8:338.48
AO17-0100


BIRKIĆ, Draženka
      Održivi turistički razvoj priobalne destinacije : doktorski rad = Sustainable tourism development of coastal destination : dostoral thesis / Draženka Birkić ; mentor Dora Smolčić Jurdana ; komentor Mato Bartoluci. - Opatija, 2016. - VI, 356 str. : graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Bibliografija: str. 310-329 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 2016.
338.48:502/504(043)
AO17-0101


CEROVIĆ, Marta
      Menadžment konkurentnosti ponude smještaja u domaćinstvu : doktorska disertacija = Managing the competitiveness of private accommodation offer : doctoral thesis / Marta Cerović ; mentor Nadia Pavia. - Opatija, 2017. - VII, 285 listova : graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Bibliografija: listovi 252-267. - Sažetak ; Extended summary. - Doktorska disertacija--Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 2017.
338.48:640.41(497.5)(043)
AO17-0102


CVELIĆ Bonifačić, Josipa
      Menadžment konkurentnosti kamping turizma : doktorska disertacija / Josipa Cvelić Bonifačić. - Opatija : J. Cvelić Bonifačić, 2012 ([s. l. : s. n.]). - 324 str. : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija. - Bibliografija: str. 278-301. - Summary ; Zusammenfassung. - Fak. za men. u tur. i ugost., Opatija, 2012.
338.48:379.837](497.5)(043.3)
AO17-0103


DOLENC, Nika
      Ekonomski aspekti upravljanja zaštićenim gradskim površinama : doktorska disertacija = Economic aspects of city's protected areas management : doctoral thesis / Nika Dolenc ; mentor Maja Uran Maravić ; komentor Rade Knežević. - Rijeka, 2017. - III, 211, IV-XXVIII listova : ilustr. u bojama ; 31 cm
Bibliografija: listovi 199-212. - Summary. - Glosar: listovi XXVI-XXVIII. - Doktorska disertacija--Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 2017.
338.48:502/504:712](497.521.2 Zagreb)(043.3)
AO17-0104


DRPIĆ, Danijel
      Turistički događaji temeljeni na baštini i konkurentnost turističke ponude : doktorska disertacija = Tourist event of heritage and competitiveness of tourist offer : doctoral thesis / Danijel Drpić ; mentor Zdenko Cerović. - Rijeka, 2017. - 325 str. : graf. prikazi ; 30 cm
Bibliografija: str. 269-296; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 2017.
338.48:008(043.3)
904:338.48(043.3)
AO17-0105


DULČIĆ, Ante
      Jugoslavensko - talijanska turistička suradnja : doktorska disertacija / Ante I. Dulčić. - Split : A. Dulčić, 1976. ([s. l. : s. n.]). - IV, 462, 95 str. : ilustr., graf. prikazi ; 29 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Centar ekonomskih znanosti, OOUR Ekonomski fakultet-Rijeka. - Bibliografija: str. 433-446; bibliografske bilješke uz tekst. - Ekon. fak., Rijeka, 1976.
338.48(497.1:450)(043.3)
AO17-0106


ĐURKIN, Jelena
      Organizacijski aspekti turizma zasnovanog na potrebama lokalne zajednice : doktorska disertacija = Organisational aspects of community based tourism : doctoral thesis / Jelena Đurkin ; mentor Vinka Cetinski, komentor Marko Perić. - Opatija, 2015. - 303 lista : graf. prikazi ; 30 cm
Bibliografija: listovi 279-296. - Summary. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 2015.
338.48:504:658(043)
AO17-0107


GEIĆ, Stanko
      Socio-gospodarski učinci međunarodnih putovanja na kulturno-civilizacijsko naslijeđe trogirske mikroregije : doktorska disertacija / Stanko Geić. - Rijeka : S. Geić, 2000. ([s. l. : s. n.]). - XIII, 391 list : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka. - Bibliografija: listovi 367-374. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 2000.
338.48:338.1](497.5 Trogir)(043.3)
338.1:338.48](497.5 Trogir)(043.3)
AO17-0108


GRAČAN, Daniela
      Strategije i planiranje u razvoju turizma i turističke ponude Istre : doktorska disertacija / Daniela Gračan. - Opatija : D. Gračan, 2004. ([s. l. : s. n.]). - 389 listova, [3] lista s tablama u bojama, [2] presavijena lista sa zemljop. crtežima : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za turistički i hotelski menadžment u Opatiji. - Bibliografija: listovi 358-371 i uz tekst. - Summary. - Fak. za tur. i hotel. menadž., Opatija, 2004.
338.48(497.5-3 Istra)(043.3)
AO17-0109


GREGORIĆ, Marina
      Marketing poslovnoga turizma destinacije : doktorska disertacija / Marina Gregorić. - Opatija : M Gregorić, 2011. - 558 str. : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija. - Bibliografija: str. 461-465 i bilješke uz tekst. - Fak. za menadžment u turizmu i ugostiteljstvo, Opatija, 2011.
338.48(497.5)(043.3)
AO17-0110


GRŽINIĆ, Jasmina
      Pozicioniranje konkurentnosti hrvatske turističke ponude : doktorska disertacija / Jasmina Gržinić. - Pula [i. e. Rijeka] : J. Gržinić, 2006. ([s. l. : s. n.]). - VI, 266 listova : graf. prikazi(pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" Pula. - Bibliografija: listovi 216-225; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Fak. ekon. i tur., Pula, 2006.
338.482(497.5)(043.3)
AO17-0111


IVANČIĆ, Ivana, ekonomistica
      Međuovisnost turističkih događaja u okruženju i uspješnost hotelijerstva : doktorski rad = Interdependence between surrounding tourist events and the success of hospitality service : doctoral thesis / Ivana Ivančić ; mentor Zdenko Cerović. - Opatija, 2015. - VIII, 266 listova : u bojama ; 30 cm
Bibliografija: listovi 230-247. - Summary. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 2015.
338.48:39:640.4(043)
AO17-0112


IVANOVIĆ, Vanja
      Konjička industrija u sinergiji s turističkom destinacijom : doktorska disertacija / Vanja Ivanović ; mentor Dragan Magaš. - Opatija, 2016. - VIII, 333 str. : ilustr. ; 30 cm
Bibliografija: str. listovi 311-321 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Doktorska disertacija--Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 2016.
338.48:636.1(043)
AO17-0113


JADRIJEVIĆ, Nela
      Model utvrđivanja konkurentnosti luka nautičkog turizma : doktorska disertacija = The model for determining competitiveness of nautical tourism ports : doctoral dissertation / Nela Jadrijević ; mentor Čedomir Dundović, komentor Ines Kolanović. - Rijeka, 2016. - IX, 193 lista : ilustr., zemljop. karte ; 30 cm
Bibliografija: listovi 175-190. - Summary. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet, 2016.
338.48-4:656.615(043.3)
AO17-0114


JERAK, Tonći
      Strategijski pristup razvoju golfa u turizmu zemalja Europske unije i Republike Hrvatske : doktorski rad / Tonći Jerak. - Opatija : T. Jerak, 2013. ([S. l. : s. n.]). - 295 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučiliše u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija. - Bibliografija: listovi 262-273 i uz tekst. - Summary. - Fak. za men. u tur. i ugost., Opatija, 2013.
338.48:796.352](497.5:4-67EU)(043.3)
378.245.2
AO17-0115


JERKOVIĆ, Mirjana
      Fiskalna decentralizacija i utjecaj lokalnih poreza na razvoj turističkih destinacija : doktorska disertacija / Mirjana Jerković. - Zagreb [i.e. Opatija] : M. Jerković, 2008. ([s. l. : s. n.]). - VII, 231 str. ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i hotelijerstvu Opatija. - Bibliografija: str. 199-215 i uz tekst. - Summary. - Fak. za menadž. u tur. i hotel., Opatija, 2008.
338.48:336.2](043.3)
AO17-0116


KLARIN, Tomislav
      Kreiranje modela održivog razvoja turizma u urbanim destinacijama Republike Hrvatske : doktorski rad = Creating the model of sustainable development of tourism in urban destinations in the Republic of Croatia : doctoral thesis / Tomislav Klarin ; mentor Jurica Šimurina ; mentor Heri Bezić. - Rijeka, 2017. - XXXIII, 465 listova : ilustr., graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Bibliografija: listovi 398-448 i bilješke u tekstu. - Summary. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet, 2017.
338.48-44(1-21):504(497.5)(043)
AO17-0117


KONCUL, Niko
      Turizam kao čimbenik europske integracije i globalizacije (na primjeru Dubrovnika) : doktorska disertacija / Niko Koncul. - Pula [i.e. Rijeka] : N. Koncul, 2006. ([s. l. : s. n.]). - 179 listova : ilustr.(djelomice u bojama) ; 29 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" Pula. - Bibliografija: listovi [171]-179; bibliografske bilješke uz tekst. - Fak. ekon. i tur., Pula, 2006.
338.48:339.9](043.3)
711.455(497.5 Dubrovnik):338.48](043.3)
AO17-0118


KOVAČIĆ, Mirjana, inženjerka pomorskog prometa
      Optimizacija izbora lokacije i sadržaja luke nautičkog turizma : doktorska disertacija / Mirjana Kovačić. - Rijeka : M. Kovačić, 2008. ([s. l. : s. n.]). - VIII, 241 list : ilustr. u bojama, graf. prikazi(djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: listovi 226-232 i uz tekst. - Summary. - Pomor. fak., Rijeka, 2008.
338.48:797.1](497.5)(043.3)
797.1:338.48(497.5)](043.3)
AO17-0119


KRAJNOVIĆ, Aleksandra
      Mogućnosti implementacije sustava upravljanja kvalitetom u hrvatske turističke destinacije : doktorska disertacija / Aleksandra Krajnović. - Opatija : A. Krajnović, 2006. ([s. l. : s. n.]). - X, 382 lista : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija. - Bibliografija: listovi 365-370; bilješke uz tekst. - Summary. - Fak. za tur. i hot. menadž., Opatija, 2006.
338.48-4:005.6](497.5)(043.3)
005.6:338.48-4](497.5)(043.3)
658.56:338.48](497.5)(043.3)
AO17-0120


KRSTINIĆ Nižić, Marinela
      Ekonomski učinci obnovljivih izvora energije u turističkoj destinaciji : doktorska disertacija / Marinela Krstinić Nižić. - Opatija, 2010. - VII, 382 str. : graf. prikazi(djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija. - Bibliografija: str. 331-357; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Fak., za menadž. u tur. i ugost., Opatija, 2010.
338.48:620.91](497.5)(043.3)
620.91:338.48](497.5)(043.3)
AO17-0121


LEGOVIĆ, Barbara
      Turistički proizvod ruralnog turizma u funkciji unaprjeđenja ponude Istre kao turističke destinacije : doktorska disertacija / Barabara Legović. - Opatija : B. Legović, 2012. - 296 listova : ilustr., graf. prikazi, zemljop. crteži ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija. - Bibliografija: listovi [297-307] ; bibliografske bilješke uz tekst. - Abstract. - Fak. za men. u tur. i ugost., Opatija, 2012.
338.48:63](497.5-3 Istra)(043.3)
338.48:504](497.5-3 Istra)(043.3)
AO17-0122


LUKOVIĆ, Tihomir
      Marketing koncepcija razvoja nautičkog turizma kao jedna od osnova razvoja gospodarstva Republike Hrvatske : doktorska disertacija / Tihomir Luković. - Rijeka : T. Luković, 1993. ([s. l. : s. n.]). - 304 lista : ilustr. ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Hotelijerski fakultet Opatija. - Bibliografija: listovi [305-311] i uz tekst. - Hotel. fak., Opatija, 1993.
338.48:797.1](497.5)(043.3)
797.1:338.48](497.5)(043.3)
AO17-0123


MATOŠEVIĆ, Mladen
      Učinci turizma na gospodarstvo Hrvatske s posebnim osvrtom na investicije i tehnološki progres : doktorska disertacija / Mladen Matošević. - Opatija : M. Matošević, 2012. - 383 str. : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija. - Bibliografija: str. 357-369 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Životopis: str. 382-383. - Fak. za tur. i hot. men., Opatija, 2012.
338.48(497.5)(043.3)
330.322:338.48(497.5)](043.3)
AO17-0124


MIRKOVIĆ, Pio
      Utjecaj turizma na strukturu i organizaciju gospodarstva : doktorska disertacija / Pio Mirković. - Rijeka : P. Mirković, 1993. ([s. l. : s. n.]). - 355 str. : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Institut za ekonomiju i organizaciju u Rijeci. - Bibliografija: str. 309-325; bibliografske bilješke uz tekst. - Ekon. fak., Rijeka, 1993.
338.48(497.5-3 Istra)(043.3)
AO17-0125


MIROSLAV, Damira
      Mjerenje i ocjenjivanje produktivnosti rada u turizmu : doktorski rad / Damira Miroslav. - Opatija : D. Miroslav, 2012. - 309 str. : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za mendžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija. - Bibliografija: str. 279-293 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Životopis: str. 306-309. - Fak. za men. u tur. i ugost., Opatija, 2012.
338.486:331.101.6](497.5)(043.3)
640.4:331.101.6](497.5)(043.3)
AO17-0126


PENDE, Hrvoje
      Komuniciranje korporacijskog identiteta u hrvatskom turizmu : doktorska disertacija / Hrvoje Pende ; mentorica Renata Fox. - Rijeka : H. Pende, 2012. - 255 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. - Bibliografija: listovi 207-231 i uz tekst. - Sažetak. - Fak. za men. u tur. i ugost., Opatija, 2012.
338.48:65.012.4](497.5)(043.3)
65.012.4:338.48](497.5)(043.3)
378.245.2
AO17-0127


RIBARIĆ, Robert, ekonomist
      Inoviranje modela koncepcije razvoja u izazovima dinamike turističkoga tržišta : doktorska disertacija = Innovating the development concept model faced with the challenges of the tourism market dynamics : doctoral thesis / Robert Ribarić ; mentor Christian Stipanović. - Opatija, 2016. - 285 listova : graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Bibliografija: listovi 250-260 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Doktorska disertacija--Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 2016.
338.48(497.571 Poreč)(043)
AO17-0128


ROT, Eddy
      Poduzetnička organizacija modela razvoja vjerskog turizma : doktorski rad = Entrepreneurial organizations in the religious tourism development model : doctoral thesis / Eddy Rot ; mentor Slobodan Ivanović. - Opatija : E. Rot, 2015. - V listova, 302 lista : graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija. - Bibliografija: listovi 270-280 ; bibliografske bilješke uz tekst.
338.48:65.01(043)
AO17-0129


RUDAN, Elena
      Menadžment u funkciji razvoja kulturnog turizma destinacije : doktorska disertacija / Elena Rudan. - Opatija : E. Rudan, 2011. - 369 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija. - Bibliografija: listovi 340-357 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Fak. za men. u tur. i ugost., Opatija, 2011.
338.48:008](043.3)
338.486(043.3)
AO17-0130

str.4 vrh stranice prva stranicastr. 5 str.6

© 2003   Unibis
***