Doktorske disertacije Sveučilišta u Rijeci
str.1 , 2018 () str.3

001 Znanost i znanje

Vidi br.: AO17-0020,-0045,-0334

002 Dokumentacija


PUPOVAC, Vanja
      Pojavnost i značajke plagiranja i znanstvenog nepoštenja u hrvatskoj i međunarodnoj znastvenoj zajednici : doktorski rad = Prevalence and characteristics of plagiarism and other forms of research misconduct in Croatian and international scientific community / Vanja Pupovac ; mentori Mladen Petrovečki i Snježana Prijić-samaržija. - Rijeka, 2015. - IX, 99 listova : graf. prikazi ; 31 cm
Bibliografija: listovi 78-88. - Abstract. - Životopis: listovi 97-99. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, 2015.
002:001.81](043.3)
001.81:002](043.3)
61:050](043.3)
050:61](043.3)
AO17-0020

003 Semiotika. Pismo. Simboli


DŽANIĆ, Almira
      Glagolski oblici u bosaničnim pravnim tesktovima srednjovjekovne Bosne : doktorski rad = Verb forms in old Bosnian cyrillic legal texts of medieval Bosnia : doctoral thesis / Almira Džanić ; mentor Mateo Žagar, komentor Amira Turbić-Hadžagić. - Rijeka, 2015. - 162 lista : zemljop. crteži u bojama ; 31 cm
Bibliografija: listovi 97-104. - Summary. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, 2015.
003.349:34](497.6)"04/14"(043.3)
34:003.349](497.6)"04/14"(043.3)
AO17-0021

Vidi i br.: AO17-1259

006 Norme i normizacija


ŠVIGIR, Mario
      Utjecaj primjene međunarodnih standarda financijske transparentnosti na poslovanje poduzeća u državnom vlasništu : doktorska disertacija = Impact of aplication of the International standards of financial transparency on governance of the state owned companies : doctoral thesis / Mario Švigir ; mentor Davor Vašiček. - Rijeka : M. Švirig, 2015 ([s. l. : s. n.]). - 250 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet. - Summary. - Bibliografija: listovi 203-228.
006.3:334.724](043.3)
AO17-0022

007 Informacijske znanosti. Kibernetika


URODA, Ivan
      Razvoj ekspertnog sustava za odlučivanje pri investiranju u osobnim financijama : doktorski rad / Ivan Uroda. - Rijeka : I. Uroda, 2013. - VI, 239 listova : ilustr., graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet. - Bibliografija: listovi 218-231. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 2013.
007.52:330.322](043.3)
330.322:007.52](043.3)
AO17-0023

Vidi i br.: AO17-1104,-1119,-1120,-1214,-1222

008 Kultura i civilizacija. Futurologija

Vidi br.: AO17-1302

050 Godišnjaci. Adresari. Almanasi. Kalendari

Vidi br.: AO17-0020,-0334,-1275

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA


ZELIĆ, Nebojša
      Ideja javnoga uma : doktorska disertacija / Nebojša Zelić. - Rijeka : N. Zelić, 2012. - 251 list ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: listovi 241-249. - Summary. - Filoz. fak., Rijeka, 2012.
1 Rawls, J.(043.3)
329.12:1](043.3)
1:329.12](043.3)
AO17-0024

Vidi i br.: AO17-1274

11/12 Metafizika. Estetika


BIONDIĆ, Marin
      Priroda i vrijednost prenatalnog i postmortalnog nepostojanja : doktorski rad / Marin Biondić. - Rijeka : M. Biondić, 2014. - II, 222 lista ; 31 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet. - Bibliografija: listovi 212-219. - Summary. - Filoz. fak., Rijeka, 2014.
128(043.3)
AO17-0025


ČEČ, Filip
      Libertarijanistička teorija slobode volje : doktorski rad / Filip Čeč. - Rijeka : F. Čeč, 2013. ([s. l. : s. n.]). - 273 lista ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet Rijeka. - Bibliografija: listovi 262-272 ; bibliografske bilješke i bilješke uz tekst. - Summary. - Bilješka o autoru: str. list 273. - Fil. fak., Rijeka, 2013.
123.1(043.3)
17.021.2(043.3)
AO17-0026

13 Filozofija uma i duha. Metafizika duhovnog života. Okultizam


PUŽAR, Aljoša
      Epistemološko-metodološki okvir i etički doseg kulturalnih studija liminalnosti : doktorski rad / Aljoša Pužar. - Rijeka : A. Pužar, 2006. ([s. l. : s. n.]). - 289 listova : ilustr. ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: listovi 277-289; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Filoz. fak., Rijeka, 2006.
130.2(043.3)
316.7(043.3)
AO17-0027

159.9 Psihologija


BILIĆ, Vesna
      Tjelesno i emocionalno zlostavljanje djece i njihov školski uspjeh : doktorski rad / Vesna Bilić. - Rijeka : V. Bilić, 2008. ([s. l. : s. n.]). - 397 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: listovi 367-397. - Summary. - Filoz. fak., Rijeka, 2008.
159.97-52-053.2:371.212.7](043.3)
371.212.7:37.064](043.3)
AO17-0028


GRAOVAC, Mirjana
      Stilovi suočavanja sa stresom tijekom srednje faze adolescencije u srednjoškolaca : doktorska disertacija / Mirjana Graovac. - Rijeka : M. Graovac, 2002. ([s. l. : s. n.]). - 181 list : graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 154-165. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 2002.
159.942-053.6(043.3)
AO17-0029


KATALINIĆ, Sanja
      Zapuštanje i zlostavljanje djece i maloljetnih osoba : doktorska disertacija / Sanja Katalinić. - Rijeka : S. Katalinić, 2002. ([s. l. : s. n.]). - XI, 243 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 229-142. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 2002.
159.97-053.2:343.62](043.3)
343.62(497.5-35 Rijeka)"1977/1997"(043.3)
AO17-0030


KRUPIĆ, Dino
      Empirical test of reinforcement sensitivity theory : doctoral thesis = Empirijska provjera teorije osjetljivosti na potkrepljenje : doktorski rad / Dino Krupić ; mentor Asmir Gračanin. - Rijeka, 2017. - IV, VIII, 184 lista : graf. prikazi ; 30 cm
Bibliografija: listovi 58-70, 76, i uz svaki dodatak. - Summary ; Sažetak. - Doktorska disertacija--Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, 2017.
159.923.3(043.3)
159.9.072(043.3)
AO17-0031


ŠPELIĆ, Aldo
      Spolni identitet i objektni odnosi u obitelji adolescenata : doktorska disertacija / Aldo Špelić. - Rijeka : A. Špelić, 2003. ([s. l. : s. n.]). - VIII, 296 listova : graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 277-288; bilješke uz tekst. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 2003.
159.922.8:159.964.2](043.3)
AO17-0032


ŽAUHAR, Valnea
      Metakognitivno nadgledanje tijekom kategorijalnog učenja : doktorski rad = Metacognitive monitoring during category learning : doctoral thesis / Valnea Žauhar ; mentor, supervisor Dražen Domijan. - Rijeka, 2015. - VII, 243 lista : graf. prikazi ; 30 cm
Bibliografija: listovi 205-226. - Summary. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, 2015.
159.953(043.3)
AO17-0033

Vidi i br.: AO17-0223,-0433,-0450,-0484,-0617,-0704,-0856,-0868,-0910

16 Logika. Spoznajna teorija


BLEČIĆ, Martina
      Pragmaepistemologija - implikacija neizravne komunikacije : doktorski rad = Pragma-epistemology - implications of indirect communication : doctoral thesis / Martina Blečić ; mentor Nenad Miščević. - Rijeka, 2017. - IV, 195 str. ; 30 cm
Bibliografija: str. 186-194. - Summary. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, 2017.
165(043)
316.772(043)
AO17-0034


MIŠKULIN, Inka
      Epistemologija vrline u psihoterapiji : doktorski rad = Virtue epistemology in psychotherapy : docroral thesis / Inka Miškulin ; mentor Snježana Prijić-Samaržija ; komentor Luca Malatesti. - Rijeka, 2016. - IV, 188 str. ; 30 cm
Bibliografija: str. 173-188. - Summary. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, 2016.
165(043.3)
615.851(043.3)
AO17-0035

Vidi i br.: AO17-1298

str.1 vrh stranice prva stranicastr. 2 str.3

© 2003   Unibis
***